Đề xuất tiêu chuẩn quốc tế về bảo trì hoạt động hệ thống các thiết bị vệ sinh biển

author 12:17 22/06/2020

(VietQ.vn) - Ủy ban công nghệ hàng hải đang đề xuất xây dựng một tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho hệ thống các thiết bị vệ sinh trên biển.

Một tiêu chuẩn quốc tế đang được đề xuất bởi ASTM sẽ hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động bảo trì thiết bị vệ sinh biển trên tàu (MSDs). Ủy ban công nghệ hàng hải của ASTM (F25) đang phát triển tiêu chuẩn đề xuất (WK73063). 

Tiêu chuẩn  WK73063 - Hỗ trợ hoạt động bảo trì các thiết bị vệ sinh trên biển

Theo thành viên quốc tế của ASTM - ông Todd Ripley, đề xuất sẽ cung cấp thông tin một cách rõ ràng để hỗ trợ và bảo trì MSD trên các tàu hàng hải. Hướng dẫn cũng sẽ bao gồm các trường hợp thực tiễn tốt nhất để có thể dễ áp dụng và thúc đẩy hoạt động cũng như hiệu quả của hiệu suất trong suốt vòng đời thiết bị. 

Hướng dẫn tiêu chuẩn được đề xuất sẽ bao gồm việc xác định các hóa chất và các dẫn xuất của chúng có thể gây bất lợi cho “vòng đời” và hoạt động của MSD, ông Ripley nói. Tiêu chuẩn sẽ giúp người dùng có sự hiểu biết tốt hơn về tác động của một số hóa chất đối với các hệ thống MSD, cộng với hướng dẫn để thông báo cho các nhà khai thác về các quy trình tốt nhất để vận hành và bảo trì hiệu quả. 

Hướng dẫn tiêu chuẩn đề xuất được thiết kế hỗ trợ các nhà khai thác hàng hải, kỹ sư và nhà sản xuất thiết bị MSD hợp tác làm việc để đảm bảo vận hành và bảo trì hệ thống hiệu quả.  

Bảo Linh

'Đánh cắp' nội dung từ TikTok, một ứng dụng bị xóa khỏi kho của Android và iOS(VietQ.vn) - Zynn, một ứng dụng trả tiền cho người xem video đã bị gỡ khỏi kho ứng dụng của Android và iOS do 'đánh cắp' nội dung từ TikTok.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang