Dính hàng loạt vi phạm, hai nhà đầu tư bị phạt 270 triệu đồng

author 10:57 05/04/2022

(VietQ.vn) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính hai nhà đầu tư là Công ty cổ phần Xây dựng Alvico và ông Nguyễn Đình Điệp, với tổng số tiền lên tới 270 triệu đồng.

Theo đó, Công ty cổ phần Xây dựng Alvico (địa chỉ tại số 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) bị phạt hành chính theo Quyết định số 55/QĐ-XPVPHC, số tiền 50 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Trước đó, căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng Alvico (Công ty) số 07/2018/QLV/NQ-HĐQT ngày 28/12/2018, Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán và Biên bản làm việc ngày 23/12/2020 giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty, Công ty đã thực hiện thoái vốn tại CTCP Edico và thực hiện hợp tác đầu tư vào dự án “Nhà máy xi măng Liên Khê”.

Công ty đã báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn phát hành thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (diễn ra ngày 27/12/2019) mà không báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (diễn ra ngày 15/6/2019).

Đồng thời, với vi phạm công bố thông tin sai lệch, Công ty bị phạt tiền 70 triệu đồng. Cụ thể, Công ty đã công bố thông tin (CBTT) sai lệch đối với số liệu các chỉ tiêu Dự phòng các khoản phải thu khó đòi, Chi phí quản lý doanh nghiệp và Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Xây dựng Alvico là 180 triệu đồng. Ảnh minh họa. 

Công ty phải khắc phục hậu quả bằng cách buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định.

Cuối cùng, với vi phạm công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, Công ty bị bị phạt tiền 60 triệu đồng. Quyết định nêu rõ, Công ty CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với BCTC năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020; CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2020, BCTC năm 2019, năm 2020 đã kiểm toán.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Xây dựng Alvico là 180 triệu đồng.

Cùng ngày, ông Nguyễn Đình Điệp (địa chỉ tại 201/13/24 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) cũng bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 179/QĐ-XPVPHC, số tiền 60 triệu đồng vì không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, khi không còn là cổ đông lớn.

Trước đó, ngày 5/10/2017, ông Nguyễn Đình Điệp, chủ tài khoản số 003C032000 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn và tài khoản số 085C000409 tại Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công, đã mua 25.600 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật (mã chứng khoán: VNH), dẫn đến sở hữu trên 5% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNH (tăng từ 4,72% lên 5,06%). Ngày 24/3/2021, ông Nguyễn Đình Điệp đã bán 179.500 cổ phiếu VNH, dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm xuống dưới ngưỡng 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNH (giảm từ 7,22% xuống 4,99%) nhưng ông Nguyễn Đình Điệp không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, khi không còn là cổ đông lớn.

Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 2/2/2018, ông Nguyễn Đình Điệp đã mua 229.600 cổ phiếu VNH dẫn đến sở hữu trên 5% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNH (tăng từ 4,59% lên 7,45%), trở thành cổ đông lớn VNH nhưng đến ngày 2/4/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin thay đổi sở hữu cổ đông lớn của ông Nguyễn Đình Điệp.

Tiếp đó, với hành vi không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu, ông Nguyễn Đình Điệp bị phạt tiền 30 triệu đồng.

Cụ thể, từ ngày 19/10/2017 đến ngày 27/07/2018, ông Nguyễn Đình Điệp đã mua 1.052.900 cổ phiếu VNH, dẫn đến thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết (tăng từ 5% lên 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, 13%, 14%, 15%, 16%, 17%, 18% và 19%).

Ngày 3/4/2020, ông Nguyễn Đình Điệp đã bán 656.000 cổ phiếu VNH, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) cổ phiếu sở hữu sau giao dịch giảm từ 1.551.590 cổ phiếu VNH (19,34%) xuống 895.590 cổ phiếu VNH (11,1%). Ngày 23/4/2020, ông Nguyễn Đình Điệp đã mua 16.000 cổ phiếu VNH, dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 1.520.190 cổ phiếu (18,95%) lên 1.536.190 cổ phiếu (19,15%), tăng từ ngưỡng 18% lên ngưỡng 19%.

Ngày 14/5/2020, ông Nguyễn Đình Điệp mua 1.000 cổ phiếu VNH và bán 14.000 cổ phiếu VNH, dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu giảm từ 1.536.790 cổ phiếu (19,15%) xuống còn 1.523.790 cổ phiếu (18,99%), giảm từ ngưỡng 19% xuống ngưỡng 18%.

Ngày 15/5/2020, ông Nguyễn Đình Điệp mua 5.000 cổ phiếu VNH, dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 1.523.790 cổ phiếu (18,99%) lên 1.528.790 cổ phiếu (19,05%), tăng từ ngưỡng 18% lên ngưỡng 19%; từ ngày 25/05/2020 đến ngày 05/06/2020, ông Nguyễn Đình Điệp đã bán 414.600 và mua 163.100 cổ phiếu VNH, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) nắm giữ sau giao dịch giảm từ 1.550.690 cổ phiếu (19,33%) xuống 1.278.190 cổ phiếu (15,93%), liên tục thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết (từ 19% xuống 18%, 17%, 16% và 15%).

Từ ngày 23/7/2020 đến ngày 27/7/2020, ông Nguyễn Đình Điệp đã mua tổng cộng 87.000 cổ phiếu VNH dẫn đến liên tục thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Ngày 4/3/2021, ông Điệp đã bán 50.000 cổ phiếu VNH dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNH (giảm từ ngưỡng 8,10% xuống ngưỡng 7,48%), tuy nhiên, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không nhận được báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu đối với các giao dịch nêu trên của ông Nguyễn Đình Điệp.

Từ ngày 18/12/2020 đến ngày 21/12/2020, ông Nguyễn Đình Điệp đã mua 136.000 và bán 10.000 cổ phiếu VNH, dẫn đến liên tục thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành của VNH (tăng từ ngưỡng 18,38% lên 20,42% và giảm xuống ngưỡng 19%).

Và từ ngày 25/12/2020 đến ngày 25/01/2021, ông Nguyễn Đình Điệp đã mua 221.900 và bán 1.091.390 cổ phiếu VNH, dẫn đến liên tục thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VNH (tăng từ 19% lên ngưỡng 21% sau đó giảm xuống ngưỡng 20%, 16%, 15%, 14%, 13%, 12%, 11%, 10%, 9% và 8%) nhưng ông Nguyễn Đình Điệp đã báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu đối với các giao dịch nêu trên.

Tổng số tiền phạt đối với ông Nguyễn Đình Điệp là 90 triệu đồng.

Mai Phương

 

Thích và chia sẻ bài viết:
Từ khóa:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang