v

Đồng Tháp: Chuyển đổi số tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

author 06:12 27/01/2023

(VietQ.vn) - Mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Mục tiêu là hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là doanh nghiệp SMEs) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thực hiện chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp.

Cụ thể, triển khai các nền tảng số hỗ trợ cho doanh nghiệp SMEs đẩy nhanh chuyển đổi số; 100% doanh nghiệp SMEs đang hoạt động trên địa bàn tỉnh được tiếp cận, cập nhật thông tin nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; 55% doanh nghiệp SMEs tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử; Tối thiểu 200 doanh nghiệp SMEs được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp; Thiết lập mạng lưới chuyên gia từ tỉnh đến huyện, thành phố, bảo đảm đáp ứng nhu cầu tư vấn thúc đẩy chuyển đổi số.

Về các nhiệm vụ và giải pháp, thứ nhất là tuyên truyền, truyền thông về chuyển đổi số cho doanh nghiệp: Thông tin, tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động và nội dung của Kế hoạch này trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua mạng Internet nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về chuyển đổi số; Vận động các doanh nghiệp SMEs, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia tiếp cận, cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số;

Cung cấp thông tin chính thống cho báo chí, truyền thông để tuyên truyền, quảng bá hoạt động chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Phối hợp và tăng cường kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm thông tin xấu, độc hại sai sự thật về các nội dung chuyển đổi số doanh nghiệp.

 ảnh minh họa.

Thứ hai, hỗ trợ các doanh nghiệp SMEs chuyển đổi số: Lựa chọn các nền tảng số phù hợp giới thiệu doanh nghiệp SMEs điển hình có bước phát triển chuyển đổi số mạnh mẽ; Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; Tổ chức hội nghị, hội thảo về chuyển đổi số doanh nghiệp để cung cấp thông tin về chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu và ứng dụng nền tảng số để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; Tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về chuyển đổi số; tư vấn về kế hoạch chuyển đổi số cho doanh nghiệp; đào tạo chuyên sâu theo quy mô, giai đoạn, lĩnh vực chuyển đổi số cho doanh nghiệp SMEs; Triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp SMEs sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số;

Hỗ trợ phát triển website thương mại điện tử cho doanh nghiệp (thiết kế website, hosting, tên miền (.vn), tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử…): hỗ trợ doanh nghiệp 50% tổng kinh phí, tối đa không quá 5.000.000 đồng/doanh nghiệp, không quá 30 doanh nghiệp/năm và không dưới 10 doanh nghiệp/năm.

Thứ ba, tổ chức triển khai hoạt động mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh: Tuyên truyền, phổ biến tài liệu, cẩm nang về chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Khảo sát, thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số và các nền tảng số phục vụ nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp;

Trao đổi, kết nối thông tin giữa doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số và các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số xuất sắc. Ký kết thỏa thuận hỗ trợ, hợp tác với các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số xuất sắc để hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang