Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, sản phẩm hàng hóa

author 06:13 11/11/2021

(VietQ.vn) - Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp tại Lâm Đồng đã được hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng, sản phẩm hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến...

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 2284/KH-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trong đó mục tiêu là hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, sản phẩm hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng góp phần nâng cao tỷ trọng đóng góp năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Triển khai Kế hoạch số 2284/KH-UBND, trong thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng (Chi cục TCĐLCL Lâm Đồng) đã thực hiện thông tin, tuyên truyền, in ấn tờ rơi, thông báo chương trình hỗ trợ đến 281 doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng chủ lực trên địa bàn tỉnh, đến nay đã tiếp nhận 32 phiếu đăng ký tham gia Chương trình, trong đó có các doanh nghiệp đã được chứng nhận các hệ thống quản lý.

Chi cục đã tổ chức khảo sát và nghiệm thu các doanh nghiệp, kết quả có 07 doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu và được hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng với số tiền là 440.000.000 đồng, 07 doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn xây dựng để cương, 03 doanh nghiệp không đủ điều kiện tham gia chương trình, 02 doanh nghiệp xin thôi không thực hiện do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, 05 doanh nghiệp xin chuyển thời gian thực hiện qua năm sau. Hỗ trợ 01 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia với số tiền là 22.000.000 đồng.

Ảnh minh họa

Mặc dù năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với không ít khó khăn, đồng thời do ảnh hưởng của dịch Covid 19. Tuy nhiên, Chi cục đã đẩy nhanh tiến độ, tham mưu các cơ quan quản lý có thẩm quyền ban hành các văn bản, quy trình thực hiện cụ thể theo quy định để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Trong thời gian tới, Chi cục tiếp tục thông tin, tuyên truyền, tiếp nhận đăng ký và khảo sát doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia Chương trình nâng cao năng suất chất lượng xây dựng Dự án áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xây dựng mô hình nâng cao năng suất tổng thể nhằm thúc đẩy doanh nghiệp triển khai áp dụng.

Trước đó, cũng theo báo cáo từ Chi cục TCĐLCL Lâm Đồng, Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa” đã được Chính phủ khởi động từ năm 2010. Riêng tại tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thực hiện qua 02 giai đoạn 2012-2015 và 2016-2020. Tính đến nay, tỉnh đã có tổng kết kết quả thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2012-2020.

Cụ thể, trong giai đoạn này, toàn tỉnh đã tổ chức 39 hội nghị, hội thảo, tọa đàm, phóng sự, bản tin; 72 lớp lớp đào tạo, tập huấn cho 4100 người về ISO 9001, ISO 17025, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 45000, ISO 50001, GACP, GlobalGAP, tiêu chuẩn hữu cơ, truy xuất nguồn gốc, Lean, 5S, Lean Six Sigma, quản lý theo mục tiêu MBO, sử dụng hiệu quả chu trình PDCA, quản lý chi phí dòng nhiên liệu MFCA, KPIs, 7 công cụ quản lý chất lượng và các kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian, làm việc nhóm, huấn luyện kèm cặp và tạo động lực cho nhân viên, kinh doanh tiếp thị theo định hướng kỹ thuật số; tiêu chuẩn hóa tại doanh nghiệp. Đào tạo cho 133 lượt cán bộ công chức, viên chức của các Sở ngành nhằm xây dựng đội ngũ chuyên gia năng suất chất lượng cho tỉnh.

Về hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp, đã tham gia xây dựng và ban hành 01 quy chuẩn kỹ thuật địa phương; hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng và áp dụng 308 tiêu chuẩn cơ sở; hỗ trợ chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy cho 80 sản phẩm của 43 đơn vị. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng được 124 dự án về hệ thống và công cụ như ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 14000, UTZ, tiêu chuẩn hữu cơ, GlobalGAP, công cụ cải tiến NSCL 5S, kaizen, KPIs, MFCA;

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia và đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, quốc tế (gồm 02 doanh nghiệp đạt giải vàng và 06 doanh nghiệp đạt giải bạc, 01 doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương); Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ chương trình năng suất chất lượng từ năm 2012 đến 2020 là 11.749.000.000 đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ.

Phong Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang