Hoạt động hỗ trợ xây dựng tài sản trí tuệ tiếp tục phát triển

author 06:47 02/01/2014

(VietQ.vn) - Năm 2013 kinh tế vẫn còn khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải rời khỏi thị trường, đình đốn sản xuất nhưng các hoạt động đăng ký và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT) vẫn diễn ra sôi động, mang lại nhiều kết quả thiết thực, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế.

Sự kiện: Phát triển Tài sản trí tuệ

Trong năm qua Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã chủ trì và phối hợp xây dựng 06 văn bản quy phạm pháp luật về SHTT. Trong đó, chủ trì xây dựng 03 Thông tư (02 Thông tư đã được ban hành, 01 Thông tư chưa được ban hành) và phối hợp xây dựng 03 Thông tư. Cục cũng góp ý kiến xây dựng một số dự thảo văn bản pháp luật và văn bản khác có nội dung liên quan đến lĩnh vực SHTT: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; 06 dự thảo luật; 07 dự thảo Nghị định; 04 dự thảo thông tư; đề xuất hoặc đóng góp ý kiến đối với một số văn bản khác. Các văn bản đã được ban hành góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về SHTT theo hướng ngày càng đồng bộ, từng bước đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn và phù hợp với các chuẩn mực có trong các điều ước quốc tế về SHTT mà Việt Nam là thành viên.

Cục trưởng cục SHTT Việt Nam

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Tạ Quang Minh báo cáo tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình 68. Ảnh: T. Chiến 

Về hợp tác quốc tế, vẫn tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động song phương và đa phương, tranh thủ sự hợp tác, giúp đỡ của các quốc gia, khu vực, tổ chức quốc tế trong lĩnh vực SHTT. Chủ động xây dựng phương án đàm phán và trực tiếp tham gia đàm phán 05 hiệp định tự do thương mại về pháp luật và chính sách SHTT, các hiệp định với Hoa Kỳ (BTA và TIFA), Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản (Kế hoạch hành động giai đoạn V). Triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ WTO, APEC, ASEAN. Tích cực tham gia các hoạt động chung của WIPO và đẩy mạnh hoạt động hợp tác kỹ thuật giữa Cục và WIPO về hỗ trợ Bộ phận thường trực của Cục tại Hòa Lạc. Hoạt động hợp tác với các các cơ quan SHTT trong khu vực và các quốc gia vẫn được duy trì và ngày càng phát triển, đặc biệt là đối với Nhật Bản và Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Thái Lan, Pháp, EPO, Úc...

Công tác đào tạo, tuyên truyền tiếp tục được triển khai rộng khắp đáp ứng với yêu cầu thực tiễn nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội. Đã tổ chức được 33 lớp tập huấn tại các địa phương, 9 hội thảo; 5 lớp tập huấn nâng cao về sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp; 1 khoá dành cho cán bộ quản lý SHTT của các doanh nghiệp, 1 khoá đào tạo chuyên sâu về thực thi quyền SHTT cho cán bộ quản lý thị trường... đã được tổ chức với sự tham gia của hàng ngàn lượt người.

Tổ chức thành công bàn tư vấn, hỗ trợ đăng ký quyền SHTT hưởng ứng Tuần lễ “Sở hữu trí tuệ vì sự phát triển kinh tế - xã hội” nhân Ngày SHTT thế giới tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, đồng thời Cục cũng chủ động phối hợp với trường ĐH Khoa học, Xã hội và Nhân văn tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên về SHTT với 110 sinh viên tham gia viết chuyên đề nghiên cứu; viết bài, trả lời phỏng vấn… trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Riêng về Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ (Chương trình 68) đã và đang được triển khai khẩn trương theo đúng mục tiêu, nội dung, kế hoạch được phê duyệt và đã thu hút được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng.

Tính đến hết ngày 15/12/2013, Cục SHTT đã tiếp nhận 72.302  đơn các loại, trong đó 40.728 đơn đăng ký xác lập quyền SHCN với 3.950 đơn sáng chế; 308 đơn giải pháp hữu ích; 2.022 đơn kiểu dáng công nghiệp; 29.645 đơn nhãn hiệu; 4 đơn chỉ dẫn địa lý; 4.688 đơn nhãn hiệu đăng ký quốc tế chỉ định Việt Nam... 31.574 đơn khác, trong đó sửa đổi đơn là 1.654; chuyển nhượng đơn: 821; cấp lại VBBH: 1.223; gia hạn Văn bằng bảo hộ (VBBH): 8.912; gia hạn đăng ký quốc tế: 2.636; sửa đổi VBBH: 4.144; duy trì VBBH: 5.090; chuyển nhượng VBBH: 2.071...

Cũng tính đến thời điểm kể trên, Cục SHTT đã xử lý 34.671 đơn đăng ký xác lập quyền và 25.040 đơn các loại khác. Trong số đó đã chấp nhận bảo hộ cho 26.574 đối tượng SHCN, bao gồm 1.371 Bằng độc quyền sáng chế, 109 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, 1.400 Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, 20.243 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, 6 Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, 7 Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn và chấp nhận bảo hộ 3.340 nhãn hiệu đăng ký quốc tế chỉ định Việt Nam và thẩm định hình thức 98 đơn đăng ký quốc tế nguồn gốc Việt Nam. Từ chối bảo hộ 8.097 đối tượng SHCN, trong đó có 1.348 nhãn hiệu đăng ký quốc tế có chỉ định Việt Nam.

Năm 2014, dự báo nền kinh tế vẫn còn không ít khó khăn, các doanh nghiệp sẽ chịu tác động không nhỏ. Nhằm tăng cường các hoạt động SHTT, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế, Cục Sở hữu trí tuệ xác định nhiều chỉ tiêu, hoạt động quan trọng trong năm 2014. Đặc biệt, tập trung giải quyết nhanh chóng tình trạng tồn đọng đơn trong công tác thẩm định. Kịp thời thông báo cho người nộp đơn về tình hình xử lý khi đơn bị quá hạn thời gian thẩm định. Xây dựng và triển khai đề án tổng thể phát triển Cục đến năm 2020. Tăng cường công tác hỗ trợ và tư vấn cho các tổ chức và cá nhân trong việc xác lập, thực thi quyền SHTT, khai thác tối đa tài sản trí tuệ. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương trong việc triển khai các văn bản pháp luật về SHTT; Nâng cao nhận thức của công chúng, đặc biệt là của các doanh nghiệp về tầm quan trọng của bảo hộ SHTT. Duy trì và mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế song phương và đa phương; tranh thủ sự hợp tác, giúp đỡ của các quốc gia, khu vực, tổ chức quốc tế trong lĩnh vực SHTT. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình 68; Xây dựng, trình phê duyệt Chương trình 68 giai đoạn 2016 – 2020...

Trong năm qua, Cục SHTT đã chấp nhận và cấp văn bằng bảo hộ cho 24.592 đối tượng SHCN, bao gồm 1.171 Bằng độc quyền sáng chế, 101 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, 1.312 Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, 18.557 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, 6 Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, 7 Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn và chấp nhận bảo hộ 3.340 nhãn hiệu đăng ký quốc tế chỉ định Việt Nam.

Thu Hiền

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang