Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 18091:2020 và Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng tại chính quyền địa phương

author 10:14 12/06/2023

(VietQ.vn) - Viện Năng suất Việt Nam đã tổ chức Khóa đào tạo Hướng dẫn áp dụng HTQLCL TCVN ISO 18091:2020 và Bộ Tiêu chí Đánh giá Chất lượng tại Chính quyền Địa phương.

Giảng viên của khóa học là bà Màn Thùy Giang, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Tổng cục TCĐLCL với sự tham gia của 25 học viên đến từ các Chi cục TCĐLCL, các đơn vị hành chính tại TP. Hồ Chí Minh và Công ty tư vấn chất lương.

 Đào tạo về ISO 18091

Thời gian qua, trên thế giới, một số quốc gia như Hà Lan, Pháp, Nhật, Ấn Độ, Philippines đã triển khai áp dụng ISO 18091:2019 với nhiều hình thức và mức độ áp dụng khác nhau nhằm tăng cường khả năng quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người dân; gắn với việc xây dựng và phát triển thành phố thông minh, các chương trình chuyển đổi số trong các cơ quan chính quyền.

Tại Việt Nam, ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố TCVN ISO 18091:2020. Theo TCVN ISO 18091:2020, một trong những thách thức lớn mà xã hội đang đối mặt hiện nay chính là nhu cầu xây dựng và duy trì lòng tin của công dân vào chính quyền và thể chế của chính quyền. TCVN ISO 18091:2020 tương đương với ISO 18091:2019 và thay thế TCVN ISO 18091:2015.

 Bà Màn Thùy Giang, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thuyết trình tại chương trình

Lớp học được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của các học viên tại đầu cầu Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương. Các học viên được cung cấp các thông tin về TCVN ISO 18091:2020 mang lại sự phát triển bền vững cho chính quyền địa phương thông qua 04 trụ cột (xây dựng thể chế; phát triển kinh tế bền vững; phát triển xã hội toàn diện; phát triển môi trường bền vững) với 39 chỉ số. Cơ quan nên xây dựng áp dụng TCVN ISO 18091:2020 gồm UBND cấp tỉnh, quận, huyện; UBND cấp xã, phường; Các cơ quan, tổ chức khác thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương.

 Chương trình thu hút nhiều học viên tại địa phương tham gia

TCVN ISO 18091:2020 hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tại chính quyền địa phương, hay nói cách khác TCVN ISO 18091:2020 được ban hành giúp chính quyền địa phương hiểu và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015, đáp ứng nhu cầu của công dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan về việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công chất lượng cao, nhằm phát triển cộng đồng địa phương bền vững, có trách nhiệm xã hội, duy trì lòng tin của công dân vào chính quyền và thể chế của chính quyền.

PV

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot