Hướng dẫn mới nhất về các nhóm hàng không được giảm thuế GTGT xuống 8%

author 16:18 25/03/2022

(VietQ.vn) - Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 2688/BTC-TCT (ngày 23/3/2022) về thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP. Để đảm bảo thực hiện thống nhất nội dung Nghị định 15/2022 Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung.

Hướng dẫn mới nhất về các nhóm hàng không được giảm thuế GTGT xuống 8%. Ảnh minh họa.

Cụ thể, về các nhóm hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT: Các nhóm hàng hóa, dịch vụ cụ thể không được giảm thuế chi tiết tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022.

Trường hợp cơ sở kinh doanh ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, đã lập hóa đơn tại thời điểm thu tiền trước ngày 1/2/2022 với thuế suất 10% nhưng dịch vụ hoàn thành trong thời gian từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thì đối với phần tiền đã lập hóa đơn trường ngày 1/2/2022 không thuộc trường hợp được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT.

Đối với phần tiền còn lại chưa thanh toán, được lập hóa đơn từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022 theo quy định của pháp luật thì được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT.

Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc mức thuế suất 10% trong tháng 1/2022 nhưng đến tháng 2/2022 cơ sở kinh doanh mới lập hóa đơn đối với doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong tháng 1/2022 thì thuộc trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm và không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT.

Đối với các hóa đơn đã lập trước ngày 1/2/2022 với thuế suất 10% sau ngày 1/2/2022 phát sinh các nội dung sai sót cần điều chỉnh về tiền hàng, thuế GTGT hoặc trả lại hàng thì hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn trả lại hàng được lập với thuế suất là 10%.

Đối với hoạt động cung cấp hoàng hóa, dịch vụ đặc thù như cung cấp điện, cơ sở kinh doanh được giảm thuế GTGT theo quy định đối với hóa đơn lập từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Mai Phương

Thích và chia sẻ bài viết:
Từ khóa:giảm thuế GTGT, 8%

tin liên quan

video hot

Về đầu trang