Lần đầu tiên Giải thưởng Chất lượng Quốc gia thành lập hội đồng sơ tuyển cấp bộ, ngành

author 06:30 18/07/2020

(VietQ.vn) - Đây là điểm mới được quy định tại Thông tư 27/2019/TT-BKHCN Quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Sự kiện: CHÀO MỪNG 60 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Phiên họp của Hội đồng Quốc gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Theo Thông tư 27/2019/TT-BKHCN, Cơ quan quản lý và điều hành Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) được quy định:

Bộ Khoa học và Công nghệ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về Giải thưởng chất lượng, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều 27a Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là Cơ quan thường trực GTCLQG thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 2 Điều 27a Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

Các bộ, ngành thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 3 Điều 27a Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, tiến hành các bước sau: Chỉ định cơ quan thường trực GTCLQG để chủ trì tổ chức triển khai GTCLQG hằng năm trong phạm vi quản lý theo Kế hoạch tổ chức GTCLQG của Bộ Khoa học và Công nghệ; Thành lập hội đồng sơ tuyển cấp bộ, ngành, có sự thống nhất bằng văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ, để tổ chức xem xét, đánh giá các tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 4 Điều 27a Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP. Cơ quan tham mưu, giúp việc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn là cơ quan thường trực GTCLQG tại địa phương.

Hội đồng giải thưởng các cấp, Thông tư quy định:

Thành phần, nhiệm vụ của Hội đồng sơ tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 27b Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển cấp địa phương là đại diện Lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn. Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển cấp bộ, ngành là đại diện Lãnh đạo bộ, ngành tổ chức sơ tuyển.

Thư ký Hội đồng sơ tuyển cấp địa phương là cán bộ của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc đại diện cơ quan thường trực GTCLQG tại địa phương có tên trong Danh sách các uỷ viên Hội đồng sơ tuyển được Cơ quan thường trực GTCLQG quyết định thành lập. Thư ký Hội đồng sơ tuyển cấp bộ, ngành là đại diện của cơ quan thường trực GTCLQG của bộ, ngành có tên trong Danh sách các uỷ viên Hội đồng sơ tuyển được bộ, ngành thành lập.

Thành phần, nhiệm vụ của Hội đồng quốc gia thực hiện theo quy định tại Điều 27c Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

Chủ tịch Hội đồng quốc gia là đại diện Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và thư ký Hội đồng quốc gia là đại diện Cơ quan thường trực GTCLQG.

Các quy định tại Thông tư 27/2019/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

 

Ngày 12/6/2020 tại, Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức phiên họp lần 2 Hội đồng Quốc gia GTCLQG 2019 nhằm xem xét, thông qua danh sách các doanh nghiệp từ 34 Hội đồng sơ tuyển các tỉnh/thành phố để đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ tặng GTCLQG năm 2019 cho các doanh nghiệp. Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng Chủ tịch Hội đồng, chủ trì.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã nghe Cơ quan thường trực báo cáo về kết quả thẩm định hồ sơ các doanh nghiệp tham dự GTCLQG năm 2019, kết quả xem xét, thẩm định tại chỗ các doanh nghiệp được đề xuất trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2019.

Các thành viên Hội đồng đã thảo luận và thống nhất danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện để đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tặng GTCLQG năm 2019 . Đồng thời, các thành viên Hội đồng cũng thống nhất với kế hoạch hoạt động GTCLQG trong thời gian tới.

Quy định mới về điều kiện tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương(VietQ.vn) - Thông tư 27/2019/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng Quốc gia.

 Bảo Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang