Quy định mới về điều kiện tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương

author 09:35 13/07/2020

(VietQ.vn) - Thông tư 27/2019/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng Quốc gia.

Sự kiện: Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 Đến nay đã có 1.914 lượt doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Trong đó, Thông tư đề cập đến tiêu chí và thang điểm xét thưởng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG); Hệ thống tổ chức hoạt động GTCLQG; Xét tặng GTCLQG và đề cử tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương.

Quy trình đánh giá của Hội đồng sơ tuyển

Hội đồng sơ tuyển tiến hành xem xét, đánh giá tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG theo hai bước quy định tại Điều 28 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

Tiêu chí đánh giá, tính điểm GTCLQG

1. Vai trò của lãnh đạo: 120 điểm.
2. Chiến lược hoạt động: 85 điểm.
3. Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường: 85 điểm.
4. Đo lường, phân tích và quản lý tri thức: 90 điểm.
5. Quản lý nguồn nhân lực: 85 điểm.
6. Quản lý quá trình hoạt động: 85 điểm.
7. Kết quả hoạt động: 450 điểm.

Bước 1 đánh giá hồ sơ : Hội đồng sơ tuyển đề xuất cơ quan thường trực GTCLQG tương ứng tại địa phương hoặc tại bộ, ngành thành lập tổ chuyên gia tiến hành đánh giá hồ sơ tham dự GTCLQG của các tổ chức, doanh nghiệp. Tổ chuyên gia có ít nhất 03 (ba) chuyên gia đánh giá, thực hiện việc đánh giá một cách độc lập. Sau khi đánh giá, tổ chuyên gia lập báo cáo đánh giá thống nhất.

Bước 2 đánh giá tại tổ chức, doanh nghiệp: Hội đồng sơ tuyển đề xuất cơ quan thường trực GTCLQG tương ứng cử đoàn đánh giá gồm đại diện của Hội đồng sơ tuyển và ít nhất 03 chuyên gia đánh giá, tiến hành đánh giá tại tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG. Đoàn đánh giá có trách nhiệm lập biên bản đánh giá để bổ sung vào hồ sơ kết quả đánh giá.

Căn cứ kết quả đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại tại tổ chức, doanh nghiệp, Hội đồng sơ tuyển đề xuất danh sách các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện xét tặng GTCLQG và gửi hồ sơ đề xuất cho cơ quan thường trực GTCLQG tại địa phương và tại bộ, ngành.

Căn cứ vào kết quả đánh giá và đề xuất của Hội đồng sơ tuyển, cơ quan thường trực GTCLQG tại địa phương và tại bộ, ngành tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ đề xuất gửi Cơ quan thường trực GTCLQG (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

Quy trình đánh giá của Hội đồng quốc gia

Hội đồng quốc gia tiếp nhận hồ sơ của Hội đồng sơ tuyển từ cơ quan thường trực GTCLQG và phối hợp triển khai các hoạt động: Đề xuất Cơ quan thường trực GTCLQG thành lập các tổ chuyên gia xem xét, thẩm định hồ sơ và tài liệu liên quan của các tổ chức, doanh nghiệp được Hội đồng sơ tuyển đề xuất trao giải; Đề xuất Cơ quan thường trực GTCLQG cử đoàn đánh giá (trong trường hợp cần thiết) tiến hành đánh giá, thẩm định tại tổ chức, doanh nghiệp để bổ sung các thông tin làm cơ sở cho việc đề xuất trao giải thưởng.

Căn cứ kết quả đánh giá, thẩm định hồ sơ và đánh giá tại tổ chức, doanh nghiệp, Hội đồng quốc gia tiến hành đề xuất danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề nghị tặng GTCLQG; Đề nghị Cơ quan thường trực GTCLQG lấy ý kiến hiệp y của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với hồ sơ của tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự GTCLQG theo từng trường hợp cụ thể. Các bộ ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản trả lời trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hiệp y; Thông báo cho Cơ quan thường trực GTCLQG về kết quả đánh giá, thẩm định hồ sơ và đề xuất trao giải thưởng để gửi văn bản thông báo cho Hội đồng sơ tuyển và các tổ chức, doanh nghiệp được đề xuất trao giải.

Tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được nhận Cúp và Giấy chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen xét theo tổng số điểm mà tổ chức, doanh nghiệp đạt được từ cao xuống thấp.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đại diện của Việt Nam tham gia Tổ chức Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (APQO) với tư cách thành viên chính thức và đóng niên liễm hằng năm theo quy định của Tổ chức này; thực hiện hợp tác quốc tế về giải thưởng chất lượng theo quy định của pháp luật; đề cử tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương (GPEA) do APQO chủ trì tổ chức hằng năm.

Tổ chức, doanh nghiệp tham dự GPEA  phải đáp ứng các tiêu chí: Tổ chức, doanh nghiệp xuất sắc đã được trao Giải vàng Chất lượng quốc gia trong một năm của hai năm gần nhất tính đến năm đăng ký tham dự. Trong thời gian hai năm này tổ chức, doanh nghiệp chưa từng đạt GPEA và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét lựa chọn và đề cử với Hội đồng GPEA của APQO.

 

Qua 24 năm hình thành và phát triển, GTCLQG đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và tạo uy tín đối với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng trong xã hội; tôn vinh xứng đáng những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Cho đến nay, đã có 1.914 lượt doanh nghiệp đạt GTCLQG, trong đó có 240 doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia; 50 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng châu Á - Thái Bình Dương. Chính phủ luôn ghi nhận một cách xứng đáng các doanh nghiệp thành công về năng suất và chất lượng.

Hà Nội chính thức triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2020(VietQ.vn) - Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa có kế hoạch triển khai Giải thưởng Chất lượng quốc gia 2020. Theo đó, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan chủ trì triển khai Giải thưởng này.

 Bảo Anh

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang