Lạng Sơn duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

author 14:07 16/03/2023

(VietQ.vn) - Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác, mới đây Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch về duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn cho biết, nhằm tiếp tục duy trì áp dụng và cải tiến nâng cao hiệu lực, hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh đề ra trong năm 2023, mới đây đơn vị này đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-SKHCN về duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở khoa học và công nghệ năm 2023.

Theo đó, kế hoạch yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Sở và toàn thể công chức, người lao động nghiêm túc triển khai, thực hiện các quy trình ISO của Sở đã ban hành, công bố phù hợp theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 gắn với hoạt động chuyên môn của mình. Chủ động, kịp thời rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy trình để phù hợp với quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của Sở; Thực hiện phối hợp và đơn giản hóa các thủ tục hành chính giữa các bộ phận trong cơ quan cũng như các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; Cải tiến phương thức và phương pháp làm việc, minh bạch hoá các thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm chi phí cho các đơn vị, tổ chức.

Lạng Sơn duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Nội dung công việc của kế hoạch bao gồm: Xây dựng mục tiêu chất lượng của từng phòng chuyên môn năm 2023; Rà soát xây dựng lại các quy trình đã ban hành phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 và yêu cầu thực tế nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng quy trình mới đối với các thủ tục hành chính mới ban hành, chưa có quy trình để công bố theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Cập nhật các văn bản quy định có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng; Chỉnh sửa lại nội dung của quy trình (nếu có thay đổi); Kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở (nếu có thay đổi); Tổ chức 01 cuộc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; Tổ chức họp xem xét Ban lãnh đạo Sở trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; Báo cáo tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2023

Theo đó Ban Chỉ đạo ISO của Sở có trách nhiệm đôn đốc các phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện tốt các nội dung nêu trên; đồng thời tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng nội bộ năm 2023. Định kỳ xây dựng báo cáo việc duy trì áp dụng hHệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gửi Ban Chỉ đạo ISO tỉnh theo quy định.

Các phòng chuyên môn thuộc Sở có trách nhiệm rà soát, đề xuất và kịp thời sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các quy trình hệ thống. Phối hợp với BCĐ ISO của Sở triển khai các hoạt động có liên quan theo nội dung Kế hoạch này.

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là một Tiêu chuẩn đưa ra các nguyên tắc, nguyên lý và yêu cầu để thiết lập được một hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp và áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp không phân biệt quy mô hay loạI hình sản xuất, kinh doanh hay dịch vụ.

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành từ năm 1987 và đã trải qua 4 lần soát xét và hoàn thiện từ Phiên bản ISO 9000 năm 1987; ISO 9001:1994; ISO 9001:2000; ISO 9001:2008; và ISO 9001:2015.

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thiết lập và vận hành hệ thống quản lý chất lượng của các chuyên gia và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực sản xuất trên toàn thế giới.

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tập trung vào thiết lập một hệ thống quản lý để đảm bảo duy trì ổn định chất lượng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, tiến tới nâng cao và cải tiến chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

Hệ thống quản lý Chất lượng ISO 9001: 2015 được áp dụng chứng nhận cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp không phân biệt quy mô, loại hình doanh nghiệp, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đưa ra các chuẩn mực để xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng một cách khoa học để kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, sản xuất/cung cấp sản phẩm/dịch vụ chất lượng thỏa mãn khách hàng một cách ổn định, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 không phải là tiêu chuẩn dành cho sản phẩm.

An Dương 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang