Lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế, vận hành kho chứa LNG

author 06:20 11/02/2022

(VietQ.vn) - Bộ Công Thương đang tiến hành lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế, vận hành kho chứa LNG và hệ thống tái hóa khí trên bờ.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc thiết kế, thi công, vận hành và bảo dưỡng kho chứa LNG và hệ thống hóa khí trên bờ tại Việt Nam.

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định: Các yêu cầu an toàn cho quá trình thiết kế, vận hành, bảo dưỡng; Các yêu cầu chung về an ninh và môi trường cho kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cố định trên bờ, được giới hạn bởi vị trí đầu vào của LNG (dạng lỏng) và đầu ra (dạng lỏng hoặc khí).

Quy chuẩn kỹ thuật này không đưa ra các khuyến cáo về các chủng loại thiết bị cụ thể (có hoặc không có chất lượng tương đương).

Các tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế viện dẫn trong quy chuẩn kỹ thuật này có thể được thay thế bởi các tiêu chuẩn/hệ tiêu chuẩn khác nếu sự tương đương về an toàn và kỹ thuật được chứng minh và phê duyệt. Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho kho chứa LNG có sức chứa trên 200 tấn.

Ảnh minh hoạ

Liên quan tới vấn đề trên, theo Tổng cục TCĐLCL, với hệ thống trên 800 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, hơn 13.000 tiêu chuẩn quốc gia tỷ lệ 60% hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đã bao trùm hầu hết lĩnh vực góp phần hỗ trợ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, giúp đảm bảo an toàn sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đây là công cụ quản lý kỹ thuật phổ biến, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phù hợp thông lệ quốc tế. Thông qua áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, người tiêu dùng được bảo vệ quyền lợi hợp pháp khi được người bán, người sản xuất, nhập khẩu cung cấp hàng hóa đảm bảo chất lượng, đặc biệt đối với mặt hàng có khả năng gây mất an toàn.

Hoạt động xây dựng, thẩm định ban hành tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã có sự đổi mới, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững, đồng thời đảm bảo tính minh bạch, đồng thuận giữa các thành phần xã hội, phù hợp thông lệ quốc tế. Với tỷ lệ hài hòa cao như hiện nay (60%), hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đã trở thành công cụ hỗ trợ cho hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận dễ dàng các thị trường lớn, khó tính như Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản khi Việt Nam tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do như EVFTA, RCEP đã ký kết và có hiệu lực.

Bảo Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang