Mô hình khung cho Sàn giao dịch công nghệ

author 20:13 05/06/2013

(VietQ.vn) - Vừa qua, Cục Công tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng mô hình khung Sàn giao dịch công nghệ (SGDCN) tại TP. Hồ Chí Minh”. Hội thảo nhằm lấy ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia, doanh nghiệp để hoàn thiện mô hình SGDCN đầu tiên của quốc gia.

Đây là nội dung của đề tài hợp tác quốc tế về KH&CN theo Nghị định thư hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc “Hợp tác nghiên cứu với SGDCN Thượng Hải để xây dựng SGDCN tại TP. Hồ Chí Minh”. Mục tiêu của đề tài nhằm xây dựng mô hình khung và triển khai thử nghiệm bước đầu một số hoạt động chính của SGDCN TP. Hồ Chí Minh.

Việc xây dựng mô hình khung SGDCN TP. Hồ Chí Minh là rất cần thiết và cấp bách.
Việc xây dựng mô hình khung SGDCN TP. Hồ Chí Minh là rất cần thiết và cấp bách.

Theo đó, đề xuất xây dựng mô hình SGDCN gồm tổ chức bộ máy, nhân sự và các chức năng nhiệm vụ chính; cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cấu trúc hạ tầng thông tin; khung pháp lý; quy trình nghiệp vụ, vận hành tác nghiệp. Đề xuất xây dựng mục tiêu dài hạn, lộ trình và kế hoạch triển khai thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu của Nghị định thư. Đồng thời triển khai vận hành thử nghiệm bước đầu một số hoạt động chuyên môn nghiệp vụ chính của SGDCN TP. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi mô hình SGDCN phải tạo động lực cho thị trường KH&CN phát triển kịp với tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và trong xu thế hội nhập quốc tế của đất nước, trong khi Việt Nam có rất nhiều thách thức phát triển SGDCN. Đó là chưa có Quy chế hoạt động SGDCN, chưa có văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động tư vấn giao dịch công nghệ, không có chính sách ưu đãi nào đối với đơn vị tư vấn; chưa có chế tài bắt buộc các chủ đề tài nghiên cứu phải giới thiệu công nghệ tại SGDCN.

Trong khi đó, các chính sách hỗ trợ của nhà nước về đổi mới công nghệ, đầu tư công nghệ đối với doanh nghiệp chưa đi vào cuộc sống. Ngoài ra, tính hoàn thiện của công nghệ nội sinh còn hạn chế, năng lực tiếp thị công nghệ thấp, chưa chú trọng đến phát triển thị trường; nguồn công nghệ thiết bị trong nước mới chỉ đảm bảo từ 30 - 40% nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp;…

Tại Hội thảo, đa số các ý kiến cho rằng, việc xây dựng mô hình khung SGDCN TP. Hồ Chí Minh là rất cần thiết và cấp bách. Tuy nhiên, để SGDCN TP. Hồ Chí Minh hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững thì đầu tiên phải xây dựng được những cơ chế, chính sách, quy định có liên quan; hoạt động, định hướng phát triển của Sàn phải được xác định cụ thể, cơ chế hoạt động rõ ràng, tránh trường hợp vừa hoạt động vừa điều chỉnh theo chính sách, pháp luật; chú trọng đến nguồn nhân lực điều hành, tư vấn, đánh giá tài sản trí tuệ,… Ngoài ra, xây dựng SGDCN là cần thiết, nhưng phải từng bước, mô hình tương đối hoàn chỉnh mới nên mở rộng. Không nên mở rộng xây dựng ở nhiều địa phương.

T.H

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang