Móng Cái: Áp dụng thành công ISO điện tử vào hoạt động hành chính

author 05:50 12/04/2022

(VietQ.vn) - Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 sẽ đảm bảo cung cấp dịch vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc và trao đổi văn bản điện tử của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức.

TP Móng Cái là một trong những địa phương tiên phong, đi đầu trong tỉnh Quảng Ninh về áp dụng hệ thống phần mềm ISO điện tử theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Đây là nền tảng số thể hiện sự tiên tiến, phù hợp với thực tiễn yêu cầu trong đổi mới quản lý, sáng tạo trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của TP Móng Cái, khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Móng Cái. Thành phố đã phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, thực hiện 11 tính năng, hợp phần chính của nền tảng ISO điện tử.

Theo đó, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 sẽ đảm bảo cung cấp dịch vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc và trao đổi văn bản điện tử của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức. Quy trình công việc được tự động hóa, thống nhất, chuẩn hóa, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của những người tham gia quy trình. Đặc biệt, người dân có thể tham gia kiểm soát chất lượng và kết quả công việc chi tiết đến từng chuyên viên.

ISO điện tử - nền tảng số thể hiện sự tiên tiến, phù hợp với thực tiễn yêu cầu trong đổi mới quản lý, sáng tạo  

Việc công bố, áp dụng hệ thống ISO điện tử thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của thành phố Móng Cái trong xây dựng nền hành chính công khai, hiện đại, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm; là 1 trong 8 chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng năm 2022 của Nghị quyết số 08 ngày 3/3/2022 của BTV Thành ủy về phát triển thành phố thông minh và chuyển đổi số toàn diện thành phố Móng Cái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trước đó, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh áp dụng, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 từ hình thức thủ công sang hình thức điện tử.

Việc chuyển đổi này sẽ đảm bảo cung cấp dịch vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc và trao đổi văn bản điện tử của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức. Quy trình công việc được tự động hóa, thống nhất, chuẩn hóa, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của những người tham gia quy trình. Việc chuẩn hóa và áp dụng ISO điện tử vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước là một trong những giải pháp quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số của TP Hạ Long.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Huệ – Phó Giám đốc Sở KH&CN TP. HCM, việc kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin với xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tạo ra một phương pháp làm việc khoa học, mang tính hệ thống, tăng cường tính giám sát, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công cho người dân, doanh nghiệp cũng như đáp ứng các yêu cầu của pháp luật.

Hệ thống ISO điện tử được triển khai áp dụng vào cơ quan hành chính nhà nước đem lại các lợi ích như cung cấp môi trường trao đổi và cập nhật thông tin một cách nhanh chóng, dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi giữa các thành viên trong cơ quan và cơ quan quản lý có thẩm quyền; Tài liệu, hồ sơ quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan được lưu trữ, tra cứu nhanh chóng thuận lợi thông qua bộ lọc tìm kiếm; Tiết kiệm được chi phí in ấn giấy tờ nhờ việc số hóa các tài liệu, hồ sơ liên quan;

Thao tác trên phần mềm ISO điện tử đơn giản, trực quan với các cửa sổ phù hợp với từng chức năng; Quá trình soạn thảo tài liệu, hồ sơ được hỗ trợ của phần mềm ISO điện tử và người dùng có thẩm quyền sẽ tiến hành xem xét, phê duyệt trực tiếp trên phần mềm một cách nhanh chóng, thuận lợi; Đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo được thực hiện nhanh chóng qua các biểu mẫu, checklist phù hợp; Cơ quan quản lý cấp trên đánh giá theo bảng tiêu chí thiết lập sẵn và phản hồi nhanh chóng kết quả đến đơn vị; Triển khai công tác tư vấn HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thông qua hệ thống phần mềm ISO trực tuyến giúp giảm thiểu thời gian và tiết kiệm chi phí.

 Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang