video hot

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo bứt phá về năng suất lao động

10:02 26/12/2022

Vietq.vn - Theo các chuyên gia, chất lượng nguồn nhân lực cải thiện sẽ là yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững và lâu dài cho nền kinh tế. Cần có sự liên kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và cơ sở sử dụng lao động để hoạt động đào tạo gắn liền với yêu cầu của thực tiễn.

Doãn Trung

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang