Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính thông qua áp dụng TCVN ISO 9001:2015

author 14:11 22/05/2022

(VietQ.vn) - Việc triển khai kế hoạch thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giảm các phát sinh tiêu cực trong quá trình xử lý công việc của công chức, viên chức.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vình vừa tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Hiện trên địa bàn tỉnh đa số các cơ quan đã triển khai áp dụng phần mềm ISO điện tử đúng quy định. Đến nay có 165 cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước đã xây dựng và áp dụng ISO. Trong đó có 134 cơ quan, đơn vị áp dụng ISO điện tử. Tuy nhiên, còn nhiều cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành việc cập nhật chính sách chất lượng, bối cảnh tổ chức, mục tiêu chất lượng, lập chương trình đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo, cải tiến,… vào phần mềm ISO điện tử của tỉnh. Cụ thể: 100% sở, ngành tỉnh đã cập nhật; có 02/09 huyện chưa cập nhật (huyện Duyên Hải, Châu Thành); 86 cấp xã cập nhật.

 Ảnh minh họa

Theo kế hoạch thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai kế hoạch và công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đào tạo kiến thức cho cán bộ các đơn vị áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, dự kiến từ tháng 4 đến tháng 10/2022.

Thực hiện duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho 165 cơ quan, đơn vị, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/10/2022. Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện tại 20 cơ quan, đơn vị áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, thời gian thực hiện từ tháng 6 đến tháng 10/2022.

Việc triển khai kế hoạch thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giảm phát sinh tiêu cực trong quá trình xử lý công việc của công chức, viên chức, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân. Nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Ứng dụng công nghệ thông tin (ISO điện tử) trong việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Linh Nhi

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang