Người lao động có thể làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ Covid - 19 qua Cổng dịch vụ công quốc gia

author 19:06 08/08/2021

(VietQ.vn) - Đó là nội dung mới nhất Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông tin nhằm hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó do dịch Covid – 19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

 Người lao động, người sử dụng lao động có thể làm thủ tục nhận hỗ trợ trên Công dịch vụ công quốc gia

Trước đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có Công văn 2582/LĐTBXH-VP triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đây là kết quả Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội xây dựng, hoàn thiện, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, gồm: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; Hỗ trợ người lao động ngừng việc; Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Những thông tin về chính sách cho người lao động và người sử dụng lao động tại Nghị quyết 68/NQ-CP

Chưa nhận được tiền hỗ trợ, phải làm gì?

Những công nhân, người lao động vẫn còn thắc mắc về việc mình đã nộp đầy đủ hồ sơ nhưng vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ COVID-19 (theo Nghị quyết 68/NQ-CP) cần chú ý.

Thứ nhất, công nhân lao động cần kiểm tra chính xác về điều kiện để được nhận hỗ trợ. Chẳng hạn, tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định các điều kiện để được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ:

Trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương.

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã… phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau: Tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ 1/5/2021 – 31/12/2021 và bắt đầu tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương từ 1/5/2021 – 31/12/2021.

Đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Trường hợp bị ngừng việc: Bị ngừng việc và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong khu vực bị phong tỏa từ 14 ngày trở lên; Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng ngừng việc.

Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp: Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 1/5/2021 – 31/12/2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (trừ người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng).

Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Thứ hai, đối tượng nhận hỗ trợ cần kiểm tra lại hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cần phải thay đổi:

Đối với trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; ngừng việc: Người sử dụng lao động sẽ làm thủ tục, nộp hồ sơ giấy tờ cho các cơ quan có thẩm quyền, không phải người lao động trực tiếp làm.

Do đó, nếu như người lao động thắc mắc chưa nhận được tiền hỗ trợ COVID-19, có thể liên hệ với chủ sử dụng lao động để biết chính xác nhất.

An Nguyên (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang