Nhiều công ty thành viên UDIC thuộc diện giám sát đặc biệt

author 18:59 16/10/2020

(VietQ.vn) - Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh nhiều đơn vị thành viên UDIC thuộc diện phải giám sát đặc biệt...

Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về công tác năm 2020, một số đơn vị qua kiểm toán cho thấy nhiều diện tích đất chưa sử dụng, sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích, bị lấn chiếm, tranh chấp. Cụ thể: PVOIL sử dụng 12,02 ha đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp vào mục đích kinh doanh xăng dầu; PVOIL Thái Bình có 5,80 ha đất đang để trống, chưa hoặc không sử dụng; Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư có 23,54 ha đất chưa sử dụng hiệu quả; Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn chưa sử dụng 6,3 ha, bị lấn chiếm, tranh chấp 1,96 ha.

 Nhiều công ty thành viên UDIC thuộc diện giám sát đặc biệt

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất để Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với 9 mặt bằng đất tại Dự án Rạch Ụ Cây trước khi có quyết định giao đất, không có cơ sở xác định thời điểm tính tiền sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra, thu tiền sử dụng đất đối với 10 mặt bằng đất không thông qua đấu giá, thông báo và thu tiền sử dụng đất đối với 2 mặt bằng đất sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ không theo quy định Luật Đất đai

Một số tổng công ty quản lý nợ chưa chặt chẽ, để phát sinh nợ phải thu quá hạn, khó đòi lớn: Nợ khó đòi tại PVPower 214,4 tỷ đồng; Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP 643,3 tỷ đồng; Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn 17,4 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra một số đơn vị đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp như PVPower - Công ty mẹ cổ tức, lợi nhuận được chia năm 2019 chỉ đạt 0,2% tổng vốn đầu tư, trích lập dự phòng 100%/vốn đầu tư tương ứng 20,2 tỷ đồng; Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - Công ty mẹ đầu tư vào 1/5 công ty con lỗ; 5/17 công ty liên doanh lỗ.

Tại các đơn vị của PVOIL như: PVOIL Bạc Liêu, PVOIL Bình Thuận, PVOIL Tây Ninh, PVOIL Phú Thọ, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư, PVOIL Thanh Hóa, PVOIL Nam Định quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh chưa bảo toàn được vốn.

Đặc biệt đối với Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC, Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh nhiều đơn vị thành viên thuộc diện phải giám sát đặc biệt gồm: Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Ngọc Minh, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Thành UDIC, Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản UDIC, Công ty cổ phần UDIC Kim Bình, Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà, Công ty cổ phần Đầu tư và Bê tông Thịnh Liệt.

Cũng theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, kiểm toán kết quả tư vấn định giá cổ phần hóa tại Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 xác định tăng giá trị thực tế doanh nghiệp 1.166 tỷ đồng, tăng giá trị thực tế phần vốn nhà nước 523,7 tỷ đồng, tăng số phải nộp của Công ty mẹ về Tập đoàn Điện lực Việt Nam 1.147 tỷ đồng.

Kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà nước khi cổ phần hóa tại 29 doanh nghiệp xác định tăng giá trị thực tế vốn nhà nước 333,1 tỷ đồng và kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước 513 tỷ đồng. 28 doanh nghiệp thuộc UBND TP Hồ Chí Minh và Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Theo Vneconomy

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang