Thông báo của Braxin về quản lý thực phẩm

author 06:35 15/10/2022

(VietQ.vn) - Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1447, Braxin thông báo Dự thảo nghị quyết số 1113, ngày 06 tháng 9 năm 2022.

Dự thảo Nghị quyết này có các điều khoản về việc quản lý thực phẩm và bao bì thuộc thẩm quyền của Hệ thống Giám sát Y tế Quốc gia (SNVS) nhằm cung cấp trên lãnh thổ quốc gia. Quy định này cũng sẽ được thông báo cho Ủy ban SPS.

Trong các cuộc hội thảo được tổ chức với giám sát sức khỏe, hiệu quả thấp của các thủ tục pháp lý hiện hành đối với việc hợp quy hóa thực phẩm đã được xác định, với các hậu quả sau: thiếu khả năng tiếp cận thông tin về sản phẩm được hợp pháp hóa; quy định thiếu rõ ràng; khó khăn với việc phân loại thực phẩm; thiếu định nghĩa về cách hiểu rủi ro này; thông tin kỹ thuật không đầy đủ dẫn đến việc kiểm soát không đầy đủ, đặc biệt là đối với sản phẩm có rủi ro cao hơn; năng lực hoạt động của các phòng thí nghiệm phân tích không đủ; các hình thức quy định không đủ số lượng (đăng ký hoặc miễn đăng ký), xem xét sự biến đổi của các loại thực phẩm hiện có và mức độ rủi ro khác nhau của chúng; các khoảng cách pháp lý, trong số những người khác.

 Ảnh minh họa.

Do đó, với toàn bộ kịch bản được tìm thấy trong phân tích vấn đề, trong số các biện pháp khác, cần phải có những thay đổi về quy định để giải quyết vấn đề chính; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Đồng thời, theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHL/613, Chi Lê thông báo Đề xuất sửa đổi đối với quy định Sức khỏe thực phẩm, Nghị định tối cao số 977/96 của Bộ Y tế, liên quan đến phụ gia thực phẩm. Đề xuất sửa đổi được thông báo đối với Quy định Sức khỏe Thực phẩm, Nghị định số 977/96 của Bộ Y tế, liên quan đến phụ gia thực phẩm. Quy định xuất phát từ nhu cầu cập nhật Quy định sức khỏe thực phẩm liên quan đến phụ gia thực phẩm bằng cách sắp xếp chúng với các loại thực phẩm và mức sử dụng tối đa đối với phụ gia thực phẩm được thiết lập bởi Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex) và Quy định của Liên minh Châu Âu về phụ gia thực phẩm.

Mục đích để bảo vệ sức khỏe người dân bằng cách thiết lập và đảm bảo các tiêu chuẩn rõ ràng, chi tiết hơn liên quan đến các biện pháp an toàn được áp dụng ở cấp quốc gia đối với phụ gia thực phẩm. Mục đích của Thông báo: Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang