Thông báo của Liên minh Châu Âu về công nhận cơ quan kiểm soát hữu cơ

author 06:05 06/06/2021

(VietQ.vn) - Theo tin cảnh báo G/TBT/EU/798, Liên minh Châu Âu (EU) thông báo về Dự thảo Quy định sửa đổi Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến các tiêu chí để công nhận các cơ quan kiểm soát có thẩm quyền thực hiện kiểm soát đối với các sản phẩm hữu cơ tại các nước thứ ba và để rút lại sự công nhận của họ.

Theo đó, Luật này đưa ra các tiêu chí để công nhận các cơ quan kiểm soát có thẩm quyền thực hiện việc kiểm soát đối với các sản phẩm hữu cơ ở các nước thứ ba và để rút lại sự công nhận của họ.

Sau khi thông qua Quy định hữu cơ mới, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, Ủy ban có thể công nhận các cơ quan kiểm soát có thẩm quyền thực hiện việc kiểm soát các sản phẩm hữu cơ nhập khẩu và cấp giấy chứng nhận hữu cơ ở các nước thứ ba. Xây dựng trên kinh nghiệm của Ủy ban với sự giám sát của các cơ quan kiểm soát hoạt động ở các nước thứ ba và nhằm đảm bảo tính mạnh mẽ của các hoạt động kiểm soát do các cơ quan kiểm soát thực hiện và đảm bảo tính toàn vẹn của các sản phẩm hữu cơ nhập khẩu từ các nước thứ ba, cần phải củng cố năng lực của các cơ quan kiểm soát để thực hiện các kiểm soát hiệu quả, đặc biệt là liên quan đến việc kiểm tra và lấy mẫu, đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm hữu cơ ở các nước thứ ba. Để đạt được các mục tiêu này và vì lợi ích của sự minh bạch, các tiêu chí bổ sung để công nhận hoặc sự rút lui của các cơ quan kiểm soát được thành lập.

Tiếp đó, Liên minh Châu Âu (EU) thông báo về Dự thảo Quy định bổ sung Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu với các yêu cầu về thủ tục để công nhận các cơ quan kiểm soát và cơ quan kiểm soát có thẩm quyền thực hiện kiểm soát đối với các nhà khai thác và các nhóm doanh nghiệp được chứng nhận hữu cơ và các sản phẩm hữu cơ ở các nước thứ ba và với các quy tắc về giám sát của họ và các biện pháp kiểm soát và các hành động khác được thực hiện bởi các cơ quan kiểm soát.

Luật này đưa ra các yêu cầu về thủ tục đối với việc công nhận các cơ quan kiểm soát được công nhận vì mục đích tuân thủ và thiết lập hệ thống để các kiểm soát được thực hiện bởi các cơ quan kiểm soát cũng như sự giám sát của Ủy ban.

Sau khi công bố Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về sản xuất hữu cơ và dán nhãn các sản phẩm hữu cơ và bãi bỏ Quy định của Hội đồng (EC) số 803/2007, cần phải thông qua Quy định được ủy quyền bổ sung Quy định ( EU) 2018/848 liên quan đến các quy định về thủ tục công nhận cơ quan kiểm soát. Hơn nữa, Quy định nên đưa ra các quy định về việc kiểm soát được thực hiện bởi cơ quan kiểm soát đối với các nhà khai thác được chứng nhận là hữu cơ và trên các sản phẩm hữu cơ ở các nước thứ ba. Ngoài ra, Quy chế này cần đưa ra các biện pháp mà Ủy ban sẽ thực hiện trong việc giám sát.

An Hạ

Tạm giữ 40.000 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không có hóa đơn, chứng từ(VietQ.vn) - Gần 40.000 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, hàng tiêu dùng các loại do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ bị tạm giữ.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang