v

ISO 6166 - số nhận dạng chứng khoán quốc tế

author 06:38 04/02/2021

(VietQ.vn) - Thị trường quốc tế cho các công cụ tài chính cần phương pháp nhận dạng phổ biến và đây chính xác là những gì mà số nhận dạng chứng khoán quốc tế (ISIN) được sử dụng. Tiêu chuẩn ISO xác định các nguyên tắc của ISIN, cũng như các yếu tố mô tả liên quan vừa được cập nhật.

Số nhận dạng chứng khoán quốc tế (ISIN) được sử dụng rộng rãi trong các ngành như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính và sức khỏe.

ISO 6166, Dịch vụ tài chính - Số nhận dạng chứng khoán quốc tế (ISIN) cung cấp cấu trúc thống nhất để xác định các công cụ tài chính cũng như công cụ tham chiếu. Từ khi được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2013, phạm vi của tiêu chuẩn đã mở rộng bao gồm nhiều loại công cụ tài chính, không chỉ chứng khoán.

 Ảnh minh họa.

Ngoài ra, cơ quan đăng ký ISO 6166 cần có cơ sở hạ tầng cần thiết để đảm bảo sử dụng hiệu quả tiêu chuẩn. Việc tận dụng các hệ thống quốc gia ở mức tối đa có thể để tạo điều kiện cho việc áp dụng hệ thống trên toàn thế giới. 

Những thay đổi chính so với phiên bản trước bao gồm việc bổ sung các loại công cụ mới, ví dụ như dẫn xuất OTC, phát thải và tín chỉ carbon mà mã ISIN có thể được phân bổ, cũng như giới thiệu các yếu tố mô tả tối thiểu mới. ISO 6166 được xuất bản bởi ủy ban kỹ thuật ISO ISO /TC 68, Dịch vụ tài chính, tiểu ban SC 8, Dữ liệu tham khảo cho các dịch vụ tài chính, ban thư ký do SNV, thành viên của ISO phụ trách tại Thụy Sĩ.

Hà My

Phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế(VietQ.vn) - Các chuyên gia nhận định, phát triển kinh tế cần có sự đổi mới về tư duy và thể chế chính sách theo hướng tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích mạnh mẽ và huy động sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang