Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn

author 07:57 05/02/2022

(VietQ.vn) - Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm đòi hỏi các chương trình chất lượng và an toàn đầy đủ đảm bảo việc tuân thủ luật pháp trong nước và quốc tế. Tiêu chuẩn quốc tế đưa ra các yêu cầu cho các chương trình như vậy đối với bao gói mới được ISO cập nhật.

ISO 16106, Vận chuyển bao gói hàng hóa nguy hiểm - Đóng gói hàng hóa nguy hiểm, thùng chứa trung gian (IBC) và bao bì lớn - Hướng dẫn áp dụng ISO 9001, đưa ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả áp dụng trong sản xuất và đo lường bao gói hàng hóa nguy hiểm.

Được xây dựng để sử dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001, tiêu chuẩn nổi tiếng nhất của ISO về quản lý chất lượng, tiêu chuẩn này được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu trong Khuyến nghị của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm - được gọi là Quy định mẫu của Liên hợp quốc - bao trùm các yêu cầu pháp lý đối với hoạt động này. Tiêu chuẩn này gần đây đã được sửa đổi để phù hợp với các phiên bản mới nhất của cả ISO 9001 và ISO 16495, Bao bì - Bao bì vận chuyển cho hàng nguy hiểm - Phương pháp thử. Thông tin thêm về bao bì lớn cũng được thêm vào.

Ảnh minh họa.

Ông Stephen Wilkins, Trưởng Ban kỹ thuật ISO xây dựng tiêu chuẩn, cho biết: việc thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng dựa trên ISO 16106 đảm bảo sự an tâm không chỉ các quy định được đáp ứng một cách nhất quán mà cả sự mong đợi của khách hàng cũng được thỏa mãn. Ngành công nghiệp vận tải rất phức tạp, thay đổi nhanh chóng và thường xuyên, việc dự đoán nhu cầu về luật pháp trong tương lai cũng như mong đợi của khách hàng là thách thức đối với những người tham gia thiết kế hoặc sản xuất bao bì hàng hóa nguy hiểm. Cách tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng trong ISO 16106 và ISO 9001, được sử dụng cùng nhau, đảm bảo hài hòa với các yêu cầu quốc tế, giảm thiểu rủi ro và cải tiến liên tục ở mỗi bước.

ISO 16106 bao gồm mọi thứ, từ cách thiết lập một chính sách chất lượng, các hành động liên quan đến việc đạt được, lập hồ sơ/tài liệu và truyền đạt về chính sách chất lượng, đến tầm quan trọng của sự tham gia lãnh đạo, theo dõi/giám sát và hơn thế nữa.

Tiêu chuẩn này do Ban kỹ thuật ISO /TC 122, Bao gói, tiểu ban SC 3, Yêu cầu về tính năng và thử nghiệm phương tiện đóng gói, bao bì và tải trọng đơn vị, ban thư ký là BSI - cơ quan tiêu chuẩn Anh - thành viên của ISO.

Ngọc Bích

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang