Vi phạm trong giao dịch chứng khoán, Louis Holdings bị phạt hơn 160 triệu đồng

author 16:53 23/03/2022

(VietQ.vn) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Louis Holdings.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 146/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Louis Holdings, địa chỉ: 14 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh.

Vi phạm trong giao dịch chứng khoán, Louis Holdings bị phạt hơn 160 triệu đồng. Ảnh minh họa. 

Số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Louis Holdings là 161.205.000 đồng (Một trăm sáu mươi mốt triệu hai trăm linh năm nghìn đồng) theo quy định tại điểm h Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Cụ thể, Công ty cổ phần Louis Holdings đã có hành vi vi phạm hành chính: Giao dịch vượt quá giá trị đăng ký (Ngày 11/11/2021, Công ty cổ phần Louis Holdings đăng ký giao dịch mua 3.600.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Louis Capital (mã chứng khoán: TGG) từ ngày 17/11/2021 đến ngày 15/12/2021; tuy nhiên, Công ty cổ phần Louis Holdings đã mua 4.674.700 cổ phiếu TGG từ ngày 17/11/2021 đến ngày 30/11/2021, mua vượt 1.074.700 cổ phiếu TGG (tương ứng 10.747.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu TGG)).

Cùng với hình thức phạt tiền, Công ty cổ phần Louis Holdings còn chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 2 tháng, quy định tại điểm a Khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Trước đó, ngày 15/3, UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại 2 (địa chỉ: 36 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạch, thành phố Hồ Chí Minh).

Theo đó, phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại 2 công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2020).

Mai Phương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang