Xây dựng 115 tiêu chuẩn kỹ thuật lĩnh vực tài nguyên và môi trường

author 10:55 31/03/2023

(VietQ.vn) - Giai đoạn 2023 - 2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng 115 tiêu chuẩn kỹ thuật trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Trong đó, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu thuộc các lĩnh vực: 98 tiêu chuẩn địa chất - khoáng sản; 7 tiêu chuẩn ở lĩnh vực đo đạc bản đồ, 5 tiêu chuẩn ở lĩnh vực đất đai, 4 tiêu chuẩn ở lĩnh vực khí tượng thủy văn và một tiêu chuẩn ở lĩnh vực khoa học công nghệ.

Năm 2023, Bộ dự kiến xây dựng 24 tiêu chuẩn kỹ thuật. Trong đó, lĩnh vực địa chất khoáng sản 19 tiêu chuẩn kỹ thuật; lĩnh vực khí tượng thủy văn 2 tiêu chuẩn kỹ thuật, lĩnh vực đất đai hai tiêu chuẩn kỹ thuật và lĩnh vực công nghệ thông tin một tiêu chuẩn kỹ thuật.

Cụ thể, đối với lĩnh vực địa chất khoáng sản, các tiêu chuẩn tập trung chuẩn hóa các nội dung về phương pháp địa vật lý lỗ khoan được áp dụng trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, địa chất thủy văn, địa chất công trình, đánh giá, thăm dò khoáng sản, nghiên cứu môi trường; địa vật lý lỗ khoan xác định trạng thái kỹ thuật lỗ khoan, lấy mẫu, mở vỉa, theo dõi sự biến đổi cơ lý trong quá trình khoan…

Ảnh minh hoạ

Lĩnh vực khí tượng thủy văn, năm 2023, việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật tập trung vào các nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng công trình quan trắc khí tượng thủy văn, điều tra lũ vùng sông không ảnh hưởng thủy triều. Mục tiêu nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn nói chung, công tác bảo quản, bảo dưỡng công trình, phương tiện quan trắc khí tượng thủy văn nói riêng; chuẩn hóa công tác bảo quản, bảo dưỡng công trình, phương tiện quan trắc khí tượng thủy văn, phù hợp với sự thay đổi công nghệ thiết bị đo; phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế.

Về công nghệ thông tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về dịch vụ đối tượng bản đồ trên web trên cơ sở tham khảo chuẩn quốc tế. Việc xây dựng tiêu chuẩn sẽ bổ sung đầy đủ, đồng bộ vào hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật về thông tin địa lý, góp phần nâng cao chất lượng, phát triển đồng bộ công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Lĩnh vực quản lý đất đai, nhiệm vụ trong năm 2023 là xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật hướng đến quy định chi tiết về đặc tính kỹ thuật, chuẩn để phân loại, đánh giá, quản lý chất lượng cơ sở dữ liệu đất đai nói chung cũng như cơ sở dữ liệu ô nhiễm đất đai nói riêng, góp phần nâng cao chất lượng, quản lý hiệu quả công tác đánh giá đất.

Bảo Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang