5 tháng, Tập đoàn Dầu khí nộp ngân sách Nhà nước 41.000 tỷ đồng

author 15:41 08/06/2019

(VietQ.vn) - Trong 5 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nộp ngân sách Nhà nước 41.000 tỷ đồng, vượt 6,2% so với kế hoạch.

Để thực hiện kế hoạch năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã giao kế hoạch năm 2019 cho từng đơn vị thành viên từ tháng 12 năm 2018. Cùng với đó, Tập đoàn chỉ đạo người đứng đầu các đơn vị, các đoàn thể chính trị xã hội theo chức năng nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện.

PVN ký kết hợp tác với đối tác nước ngoài.

Đến nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 5 tháng đầu năm. Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn hoàn thành vượt mức, có chỉ tiêu vượt hơn 13,5% kế hoạch đề ra.

Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn như tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể: Tổng doanh thu của toàn Tập đoàn 5 tháng ước đạt 277,8 nghìn tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch 5 tháng và bằng 36,9% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn ước đạt 41 nghìn tỷ đồng, vượt 6,2% so với kế hoạch 5 tháng.       

Các dự án đầu tư của Tập đoàn và các đơn vị thành viên được kiểm soát chặt chẽ. Tập đoàn thường xuyên báo cáo cấp trên tiến độ, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ Tập đoàn thực hiện.

Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội được các tổ chức đoàn thể, đơn vị Tập đoàn triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước. Tháng công nhân cũng được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực.

PVN dự kiến sẽ hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm 2019. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 6 tháng ước đạt 336.000 tỷ đồng, vượt 8,3% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 55% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 6 tháng ước đạt 49,7 nghìn tỷ đồng, vượt 7,0% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 56,8% kế hoạch năm.

Lê Kim Liên

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang