Hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn bị xử lý thế nào?

author 06:44 14/02/2020

(VietQ.vn) - Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không có nhãn theo quy định của pháp luật, cơ quan hải quan căn cứ quy định tại Khoản 7, Điều 14 Nghị định 127/2013/NĐ-CP, buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Hàng hóa NK không ghi đủ các nội dung bắt buộc theo quy định tại Nghị định 43 sẽ bị xử phạt theo Nghị định 119 về vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

 

Tổng cục Hải quan vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn cách thức xử lý hàng hóa nhập khẩu (NK) vi phạm về ghi nhãn.

Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian qua, một số đơn vị hải quan địa phương phản ánh vướng mắc liên quan đến chế tài xử phạt đối với hàng hóa NK không có nhãn hoặc có nhãn nhưng không thể hiện đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy định.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp hàng hóa NK không có nhãn theo quy định của pháp luật, cơ quan hải quan căn cứ quy định tại Khoản 7, Điều 14 Nghị định 127/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP để xử phạt.

Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm b, Khoản 12, Điều 14 Nghị định 127/2013/NĐ-CP và các sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP, buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Trường hợp trên nhãn hàng hóa NK không ghi đủ các nội dung bắt buộc theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP, cơ quan hải quan căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 1, Khoản 2, Điều 31, Điều 37 và Khoản 4 Điều 42 Nghị định 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa để xử phạt.

 

Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.

• Nhãn phụ phải được gắn trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa và không được che khuất những nội dung bắt buộc của nhãn gốc.

• Nội dung ghi trên nhãn phụ là nội dung dịch nguyên ra tiếng Việt từ các nội dung bắt buộc ghi trên nhãn gốc và bổ sung các nội dung bắt buộc khác còn thiếu theo tính chất của hàng hóa theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung ghi. Nội dung ghi trên nhãn phụ gồm cả nội dung được ghi bổ sung không làm hiểu sai nội dung trên nhãn gốc và phải phản ánh đúng bản chất và nguồn gốc của hàng hóa.

Dừng lưu thông hơn 400 đồ chơi trẻ em không đạt về ghi nhãn hàng hóa(VietQ.vn) - Mới đây, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) thông báo tạm dừng lưu thông đối với 414 sản phẩm đồ chơi trẻ em không đạt về ghi nhãn.

 Uyên Chi

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang