ISO 22301:2012 - Giải pháp hiệu quả để giúp doanh nghiệp nhận diện và ngăn ngừa rủi ro

author 08:57 15/10/2019

(VietQ.vn) - Các sự cố làm cản trở hoạt động xuyên suốt cho các doanh nghiệp và ISO 22301:2012 - Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục được xem là một giải pháp hiệu quả để giúp doanh nghiệp nhận diện và ngăn ngừa rủi ro.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn ISO 22301:2012 duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản làm giảm khả năng xảy ra cũng như tần suất xuất hiện của các sự cố cũng như chuẩn bị cách ứng phó khi sự cố không mong muốn phát sinh.  

ISO 22301:2012 là tiêu chuẩn về việc xây dựng một hệ thống quản lý để đảm bảo “xã hội” được bảo vệ nếu một sự cố gây xáo trộn xảy ra với doanh nghiệp. Đến đây thì vấn đề lại rất giống với quản lý rủi ro. Quản lý rủi ro thông thường là bảo vệ doanh nghiệp và có xu hướng tập trung vào nội bộ; trong khi trọng tâm của tiêu chuẩn này là bảo vệ những người bên ngoài với doanh nghiệp.

Đầu tiên là tiêu đề của ISO 22301. Đó là “An ninh xã hội - Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục – Các yêu cầu”. "An ninh xã hội" là mục đích cuối cùng của tiêu chuẩn, nó không phải là để bảo vệ doanh nghiệp để có thể tiếp tục kiếm tiền, mà là để đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể kinh doanh liên tục để bảo vệ xã hội.

Thứ hai, định nghĩa “kinh doanh liên tục” được nêu ra trong tiêu chuẩn. Kinh doanh liên tục là khả năng của doanh nghiệp trong việc tiếp tục phân phối sản phẩm dịch vụ ở các mức được xác định trước có thể chấp nhận được sau sự cố gây gián đoạn. Tiêu chuẩn này cũng công nhận doanh nghiệp và bối cảnh của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, và chứng minh cho các doanh nghiệp khác trong chuỗi cung ứng rằng nếu có sự cố xảy ra, doanh nghiệp chúng tôi hoàn toàn có thể tiếp tục - hoặc ít nhất là phục hồi với sự gián đoạn trong thời gian nhanh nhất.

Như vậy, các yêu cầu của ISO 22301 tương tự như những tiêu chuẩn khác do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa ban hành, nhưng tiêu chuẩn này đòi hỏi phải được nhấn mạnh hơn và có tính mô tả hơn. Ví dụ, cả ISO 14001 và ISO 45001 mới yêu cầu các quy trình ứng phó tình huống khẩn cấp và thử nghiệm chúng, nhưng cả hai tiêu chuẩn đều không yêu cầu chi tiết như ISO 22301. Có thể những tình huống trước đây đã được chấp nhận so với các tiêu chuẩn khác thì tại ISO 22031 không được chấp nhận vì chưa đủ mức chi tiết.

Thêm vào đó, đối với các tiêu chuẩn khác, khi một sự không phù hợp xảy ra doanh nghiệp có thể quyết định phải làm gì để khắc phục và thực hiện các hành động khắc phục tương ứng. Trong ISO 22301, doanh nghiệp phải xác định đầy đủ các phương án phải làm trước khi sự không phù hợp nào đó có thể xảy ra và được chuẩn bị ngay cả khi nó không bao giờ xảy ra.

Tiêu chuẩn ISO 22301:2012 là Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục (Business Continuity Management Systems – BCM system). Mục đích của tiêu chuẩn này là thiết lập kế hoạch, xây dựng, thực hiện, vận hành, giám sát, xem xét, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý được ghi nhận để bảo vệ chống lại, làm giảm khả năng xảy ra cũng như tần suất xuất hiện của các sự cố cũng như chuẩn bị cách ứng phó và tăng khả năng phục hồi khi sự cố không mong muốn phát sinh. Tiêu chuẩn ISO 22301: 2012 áp dụng đối với mọi tổ chức, không kể loại hình, quy mô và tính chất của tổ chức. Mức độ áp dụng các yêu cầu phụ thuộc vào điều kiện hoạt động của tổ chức.

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giao chủ trì nghiên cứu, phổ biến, hướng dẫn áp dụng Hệ thống Quản lý kinh doanh liên tục (ISO 22301) vào doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó có tổ chức các khóa đào tạo và xây dựng mô hình điểm tại một doanh nghiệp Việt Nam. 

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ 2 (SMEDEC 2)

Địa chỉ: 64 – 66 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028.38248866        Fax: 028.38225868

Email: info@smedec.co

SMEDEC 2 mở lớp đào tạo ISO 22301 về quản lý kinh doanh liên tục cho doanh nghiệp(VietQ.vn) - Xây dựng chương trình, giáo trình và tổ chức đào tạo Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục (ISO 22301) là nhiệm vụ ưu tiên nhằm đào tạo chuyên gia nguồn trong việc triển khai ứng dụng tại doanh nghiệp.

 Nguyễn Thị Thu Phương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang