Sở hữu trí tuệ

Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 'luồn lách' phức tạp

(VietQ.vn) - Các xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) đang ngày càng diễn biến phức tạp, 6 tháng đầu năm nhiều vụ đã được xử lý mạnh...

Kết quả Chương trình

Tìm đầu ra cho rượu Mẫu Sơn thơm ngon của người Dao

Tìm đầu ra cho rượu Mẫu Sơn thơm ngon của người Dao

(VietQ.vn) - Với phương thức sản xuất manh mún, rượu Mẫu Sơn của người dân tộc Dao ở Lạng Sơn đứng trước nguy cơ mai một, không có vị thế trên thị trường.

  Phát triển tài sản trí tuệ

  Xây dựng chỉ dẫn địa lý 'Ninh Thuận' cho sản phẩm thịt cừu

  Xây dựng chỉ dẫn địa lý 'Ninh Thuận' cho sản phẩm thịt cừu

  (VietQ.vn) - Dự án “Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận” cho sản phẩm thịt cừu” vừa được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) nghiệm thu.

   thương hiệu doanh nghiệp

   Về đầu trang