12 nguyên tắc khi áp dụng tiêu chuẩn WRAP trong ngành dệt may

author 06:28 08/07/2024

(VietQ.vn) - Việc áp dụng tiêu chuẩn WRAP trong hệ thống sản xuất giúp doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, gia công hàng dệt may đảm bảo họ hoạt động phù hợp với luật pháp cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về đạo đức tại nơi làm việc.

Tiêu chuẩn WRAP là tên viết tắt của Worldwide Responsible Accredited Production, là bộ tiêu chuẩn đánh giá trách nhiệm xã hội đối với các tổ chức sản xuất, gia công hàng dệt may. Việc áp dụng WRAP trong hệ thống sản xuất giúp doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, gia công hàng dệt may đảm bảo rằng họ hoạt động phù hợp với luật pháp cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về đạo đức tại nơi làm việc.

Để áp dụng tiêu chuẩn WRAP, doanh nghiệp phải tuân thủ 12 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là tuân thủ luật pháp và các quy định có liên quan đến nơi làm việc. Doanh nghiệp sẽ cần phải tuân thủ luật pháp cùng quy định tại tất cả các địa điểm mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các quy định bao gồm quy định của luật địa phương và luật quốc gia sở tại mà doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với quy định quốc tế khác nếu có. Thông thường, các quy định này sẽ bao gồm các bộ luật về lao động, kinh doanh, bảo vệ môi trường,…

Nguyên tắc thứ hai là nghiêm cấm sử dụng lao động cưỡng bức. Công việc được thực hiện và duy trì dựa trên sự tự nguyện và bình đẳng. Doanh nghiệp sẽ không được sử dụng bất kỳ lao động bị ép buộc, phạm nhân hay gán nợ cũng như bất kỳ hình thức buôn bán lao động nào. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ đảm bảo rằng giấy tờ đi lại của người lao động không bị giữ lại, và tất cả hợp đồng bằng văn bản đều phải bằng ngôn ngữ mà người lao động hiểu được.

Áp dụng 12 nguyên tắc là yêu cầu bắt buộc trong tiêu chuẩn WRAP. (Ảnh minh họa)

Nguyên tắc thứ ba là nghiêm cấm sử dụng lao động trẻ em. Việc sử dụng lao động trẻ em đều bị cấm tại hầu hết quốc gia. Vì vậy doanh nghiệp không được thuê bất kỳ nhân viên nào ở độ tuổi 15 hoặc dưới độ tuổi tối thiểu được quy định trong luật lao động tại nước sở tại.

Nguyên tắc thứ tư là nghiêm cấm ngược đãi, quấy rối, lạm dụng lao động. Doanh nghiệp cần đảm bảo môi trường làm việc không có sự quấy rối và lạm dụng của giám sát hoặc đồng nghiệp, cũng như người lao động không bị trừng phạt thể xác dưới mọi hình thức. Người lao động cần được tôn trọng.

Nguyên tắc thứ năm là đảm bảo lương và phúc lợi. Doanh nghiệp cần chi trả mức lương bằng mức lương tối thiểu do luật nước sở tại quy định, kèm theo các khoản trợ cấp, phúc lợi xã hội bắt buộc khác. Các khoản phải được chi trả đúng thời hạn, bao gồm cả giờ làm việc tăng ca, ngày lễ, cùng các khoản phúc lợi khác nếu có.

Nguyên tắc thứ sáu là đảm bảo giờ làm việc. Trong quy định  về giờ làm việc có nêu rõ giờ làm việc mỗi ngày và số ngày làm việc mỗi tuần không được vượt quá số giờ quy định tại luật lao động nước sở tại. Các doanh nghiệp phải cung cấp ít nhất là 1 ngày nghỉ trong chu kỳ 7 ngày làm việc liên tục, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt trong tình huống kinh doanh khẩn cấp.

Nguyên tắc thứ bảy là nghiêm cấm phân biệt đối xử. Doanh nghiệp phải tuân thủ việc tuyển dụng, trả lương, thăng chức và chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động dựa trên năng lực làm việc, không dựa trên các nguyên nhân về đặc điểm cá nhân hay niềm tin tôn giáo/ tín ngưỡng…

Nguyên tắc thứ tám là an toàn lao động. Doanh nghiệp phải cung cấp cho người lao động môi trường làm việc an toàn, bảo đảm về sức khỏe. Doanh nghiệp phải ưu tiên sức khỏe và an toàn lao động là trên hết, chủ động nhận biết và giải quyết bất kỳ vấn đề an toàn nào có thể xảy ra. Mặt khác, doanh nghiệp phải có các khóa huấn luyện cho nhân viên về an toàn lao động.

Nguyên tắc thứ chín là tự do nghiệp đoàn và thỏa ước lao động tập thể. Các doanh nghiệp sẽ tôn trọng quyền tự do của mỗi nhân viên trong việc lựa chọn mình có tham gia hay không tham gia công đoàn. Doanh nghiệp không thể phân biệt đối xử với công nhân dựa vào việc họ có tham gia hay không.

Nguyên tắc thứ 10 là môi trường. Doanh nghiệp sẽ phải tuân thủ các quy tắc, quy định và tiêu chuẩn về môi trường áp dụng cho hoạt động của mình. Doanh nghiệp cần đảm bảo quản lý nguồn chất thải một cách an toàn theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyên tắc thứ 11 là tuân thủ luật hải quan. Doanh nghiệp phải đảm bảo rằng tất cả hàng hóa được đánh dấu hoặc dán nhãn chính xác tuân thủ tất cả các luật hiện hành. Ngoài ra, các cơ sở sẽ lưu giữ hồ sơ cho tất cả nguyên vật liệu và đơn đặt hàng, cũng như duy trì hồ sơ sản xuất chi tiết.

Nguyên tắc 12 là đảm bảo an ninh. Doanh nghiệp sẽ duy trì các quy trình thích hợp để đảm bảo an ninh công ty, an ninh giao thông vận tải, con người và an ninh vật chất tại cơ sở.

Thanh Tùng

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang