Áp dụng ISO 9001 - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu của tổ chức

author 18:53 25/04/2022

(VietQ.vn) - Với mục đích tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả việc áp dụng các quy trình đã được ban hành theo yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-TCTK ngày 03/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi, xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; thực hiện Kế hoạch số 718/KH-CTK ngày 12/11/2021 của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận về thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 781/KH-CTK ngày 30/11/2021 của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận về cải cách hành chính năm 2022, theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, Cục Thống kê tỉnh xây dựng kế hoạch Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022.

Việc áp dụng, duy trì và cải tiến các quy trình theo yêu cầu của ISO 9001:2015 là nhiệm vụ trọng tâm, một tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm của các tập thể và cá nhân đơn vị.

Theo đó, với mục đích tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả việc áp dụng quy trình đã được ban hành theo yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng tại các phòng thuộc cơ quan Cục Thống kê nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tổ chức và cá nhân; Xây dựng đội ngũ công chức và người lao động trong đơn vị từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực quản lý của Cục Thống kê.

Lãnh đạo, công chức và người lao động trong toàn đơn vị phải có sự quyết tâm cao trong áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu ISO 9001:2015. Phải xem việc áp dụng, duy trì và cải tiến các quy trình theo yêu cầu của ISO 9001:2015 là nhiệm vụ trọng tâm, một tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm của các tập thể và cá nhân của đơn vị.

Về kế hoạch triển khai, các Phòng cơ quan Cục Thống kê có trách nhiệm xây dựng Mục tiêu chất lượng công tác ISO 9001:2015 năm 2022 tại phòng quản lý. Ban chỉ đạo ISO Cục chịu trách nhiệm đôn đốc, tổ chức hoạt động kiểm tra, xem xét, đánh giá nội bộ ISO 9001:2015.

Trên cơ sở các quy trình đã được ban hành áp dụng, các phòng nghiên cứu, rà soát đề xuất Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy trình thuộc ISO 9001:2015 tại đơn vị (nếu có), ban hành lại đảm bảo quy trình phù hợp khi thực hiện; Trưởng các phòng, phân công công chức am hiểu chuyên môn chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo ISO, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo của Cục xây dựng các quy trình theo yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng để triển khai áp dụng đúng tiến độ đã đề ra.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang