Bảo hiểm Xã hội triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động

author 17:10 14/07/2021

(VietQ.vn) - Nhằm sớm hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khoăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, nhằm đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động ngày 9/7/2021, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, 4 đợt dịch Covid-19 đã gây ra những thiệt hại rất nặng nề đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là khối du lịch, vận tải, nhà hàng, khách sạn… Vì vậy, ngày 1/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động  

Để cụ thể hoá Nghị quyết này, BHXH Việt Nam đã cùng với các bộ, ngành trình Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; trong đó có 3 chính sách liên quan trực tiếp đến ngành BHXH Việt Nam gồm: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, ngành cũng thực hiện xác nhận trong 6 chính sách hỗ trợ thiết thực khác đến người lao động và người sử dụng lao động.

Theo Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, Nghị quyết số 68/NQ-CP được xây dựng dựa trên nguyên tắc hỗ trợ kịp thời; các tiêu chí, điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách; phát huy tính chủ động của các cấp, các ngành, địa phương, căn cứ vào điều kiện cụ thể để linh hoạt triển khai; đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện. Đồng thời, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg nhằm quy phạm hóa việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại Nghị quyết số 68/NQ-CP. Tất cả được hướng dẫn chi tiết trên tinh thần đơn giản hóa tối đa các thủ tục với phương châm thông thoáng nhất để người lao động và người sử dụng lao động tiếp cận dễ dàng nhất.

Ngày 8/7/2021, BHXH đã ban hành Công văn số 1988/BHXH-TST để thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn trong toàn Ngành về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Theo đó, BHXH Việt Nam giao nhiệm vụ cụ thể, phân cấp, phần quyền, chịu trách nhiệm rõ ràng trong toàn hệ thống. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Để tăng tính hiệu quả của Nghị quyết, lãnh đạo ngành BHXH Việt Nam yêu cầu toàn hệ thống triển khai hỗ trợ phải thực hiện nhanh chóng, kịp thời, không được phát sinh thêm bất kỳ thủ tục hành chính nào theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Công văn hướng dẫn của ngành. Đặc biệt, phải chủ động trong việc xác nhận, tiếp nhận hồ sơ đề nghị, không để tình trạng nhận hồ sơ rồi trả lại đề nghị bổ sung. Mặt khác, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu toàn ngành đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn, hướng dẫn để người lao động, người sử dụng lao động biết biết về các chính sách hỗ trợ; tăng cường công tác hướng dẫn, trả lời câu hỏi, vướng mắc liên quan; tăng cường ứng dụng CNTT trong việc rà soát, xác nhận đối tượng hỗ trợ và báo cáo, tổng hợp…

BHXH Việt Nam đặc biệt lưu ý, BHXH các tỉnh, thành phố phải nghiên cứu kỹ các văn bản trong tổ chức thực hiện để xác định đúng đối tượng cần hỗ trợ và có phương án thực hiện khoa học, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình từng địa phương. Đồng thời, các địa phương phải thực hiện nghiêm công tác báo cáo theo ngày về BHXH Việt Nam; đặc biệt là các vướng mắc để được tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

Hiện BHXH Việt Nam đã có hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, yêu cầu thời hạn giải quyết không quá 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ; xác nhận danh sách người lao động tham gia đào tạo, thời hạn giải quyết không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, yêu cầu xử lý ngay trong ngày nhận được Quyết định hỗ trợ đào tạo của Sở LĐ-BT&XH hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc kế tiếp; giải quyết giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang