BHXH Việt Nam đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế dịch vụ kỹ thuật

author 06:27 18/05/2022

(VietQ.vn) - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) vừa có đề xuất Bộ Y tế cho ý kiến tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy mượn, máy đặt.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, ngày 12/4/2018, Bộ Y tế có Công văn số 2009/BYT-KH-TC đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chỉ đạo bảo hiểm xã hội các cấp tiếp tục thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật (DVKT) thực hiện bằng máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và hợp đồng đã ký. 

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đề xuất thanh toán bảo hiểm y tế dịch vụ kỹ thuật. 

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 2009/BYT-KH-TC, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có văn bản hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy mượn, máy đặt. 

Ngày 9/5/2022, Bộ Y tế có Công văn số 2348/BYT-KH-TC về việc bãi bỏ Công văn số 2009/BYT-KH-TC nêu trên. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 2348/BYT-KH-TC, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 1261/BHXH-CSYT ngày 12/5/2022 gửi BHXH các tỉnh, thành phố, bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và bảo hiểm xã hội Công an nhân dân về việc dừng thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế đối với chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện từ máy mượn, máy đặt từ các công ty trúng thầu vật tư hóa chất. 

Công văn số 2009/BYT-KH-TC của Bộ Y tế là văn bản hướng dẫn thanh toán các dịch vụ sử dụng máy mượn, máy đặt do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt. Công văn số 6807/BYT-BH của Bộ Y tế là văn bản sao gửi Thông báo kết luận cuộc họp giao ban giữa Bộ Y tế và Bảo Hiểm xã hội Việt Nam, trong nội dung Công văn không có hướng dẫn cụ thể về việc triển khai thực hiện.

Vì vậy, khi Bộ Y tế bãi bỏ Công văn số 2009/BYT-KH-TC, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố dừng thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế đối với chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện từ máy mượn, máy đặt từ các công ty trúng thầu vật tư hóa chất. 

Tuy nhiên, hiện nay, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nhận được văn bản kiến nghị của nhiều cơ sở KCB, UBND tỉnh đề nghị tiếp tục được thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện từ các máy mượn, máy đặt theo Công văn số 2009/BYT-KHTC của Bộ Y tế đến hết hiệu lực của hợp đồng hiện tại. 

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẳng định, quan điểm của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là luôn đồng hành cùng các cơ sở khám chữa bệnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở khám chữa bệnh nhằm mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. 

Do đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, ngành này đã có ngay văn bản gửi Bộ Y tế đề xuất: Cho ý kiến về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy do các công ty trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo hợp đồng đã ký với cơ sở khám chữa bệnh. 

Đồng thời, có hướng dẫn kịp thời các đơn vị khẩn trương chuyển đổi từ hình thức mượn, đặt sang các hình thức quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ (cho, tặng; thuê; xác lập quyền sở hữu); xác định lộ trình bắt buộc phải hoàn thành việc chuyển đổi hình thức nêu trên.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nhấn mạnh, ngay sau khi Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn mới về nội dung này, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, bảo hiễm xã hội Bộ Quốc phòng và bảo hiểm xã hội Công an nhân dân khẩn trương triển khai thực hiện.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang