Bộ Công Thương sẽ xem xét thận trọng các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

author 15:33 13/10/2022

(VietQ.vn) - Bộ Công Thương cho biết, điều chỉnh biểu giá để phù hợp với thực tế sử dụng điện của người dân và khách hàng.

Theo đó, ông Trần Tuệ Quang - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực thông tin đến báo chí, Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 08) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong đó có nội dung hoàn thiện thể chế, chính sách “điều chỉnh giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất”.

Về các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho sinh hoạt, trên cơ sở đánh giá tác động của các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho sinh hoạt, Bộ Công Thương đã đưa ra một số nguyên tắc trong quá trình sửa đổi biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt như: Đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh; giá bán lẻ điện bình quân cho sinh hoạt đảm bảo cho EVN thực hiện giá bán lẻ điện bình quân được duyệt; Đảm bảo thuận lợi cho hộ sử dụng điện cũng như thuận lợi cho quản trị doanh nghiệp;

Nâng cao tính công khai, minh bạch trong thực hiện giá bán điện; Khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và công bằng xã hội; Khắc phục một phần tình trạng hóa đơn tiền điện biến động lớn trong những tháng đổi mùa; Định hướng giảm bớt số bậc, thu hẹp biểu giá bán lẻ điện cho sinh hoạt với số bậc phù hợp chênh lệch hợp lý giá điện cho các bậc, hạn chế tối đa tác động tới các hộ sử dụng điện thấp và trung bình.

Bộ Công Thương sẽ xem xét thận trọng các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

 Bộ Công Thương sẽ xem xét thận trọng các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho biết, các đối tượng sử dụng điện ít sẽ không bị ảnh hưởng khi điều chỉnh biểu giá bán lẻ điện. Đối với phương án 5 bậc, tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện cao từ 711 kWh/tháng trở lên (chiếm khoảng 2% số hộ) phải trả tăng thêm, so với phương án 6 bậc hiện hành. Tiền điện của các hộ sinh hoạt có mức sử dụng dưới 711 kWh/tháng có tiền điện phải trả không đổi hoặc giảm.

Đối với phương án 4 bậc, tăng tiền điện phải trả đối với các hộ có mức sử dụng từ 119 - 232 kWh/tháng và các hộ có mức sử dụng trên 806 kWh/tháng. Tuy nhiên, theo đánh giá sơ bộ thì tác động tăng tiền điện đối với các hộ có mức sử dụng từ 119 - 232 kWh/tháng là không lớn với mức tiền điện tăng thêm tối đa chỉ 12.100 đồng/tháng/hộ, tương ứng mức tăng tiền điện là 3,25%.

Các hộ còn lại có tiền điện phải trả không đổi hoặc giảm. Theo đó, dự thảo mà Bộ Công Thương đang đưa ra lấy ý kiến có 2 phương án thì 2 phương án đều quán triệt nguyên tắc đã đưa ra là hạn chế tối đa tác động tới các hộ có mức sử dụng điện thấp và trung bình.

Ông Trần Tuệ Quang nhấn mạnh, Bộ Công Thương cho rằng, các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện theo đề xuất tại Đề án cần được xem xét một cách thận trọng trên cơ sở đánh giá tác động, có lộ trình cụ thể và trên cơ sở tham khảo ý kiến rộng rãi của các Bộ, ngành liên quan, các cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội, người dân là những đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã có Công văn số 5923/BCT-ĐTĐL ngày 03 tháng 10 năm 2022 và Công văn số 6153/BCT-ĐTĐL ngày 07 tháng 10 năm 2022 gửi các cơ quan thuộc Quốc hội; các Bộ, ngành, hiệp hội, tổ chức liên quan; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để lấy ý kiến về các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Phương Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang