Bộ GTVT chỉ định tổ chức chứng nhận sự phù hợp sản phẩm theo QCVN 105:2020/BGTVT và QCVN 106:2020/BGTVT

author 18:54 02/03/2022

(VietQ.vn) - Bộ GTVT ban hành Quyết định số 257/QĐ-BGTVT về việc chỉ định tổ chức chứng nhận sự phù hợp sản phẩm theo QCVN 105:2020/BGTVT và QCVN 106:2020/BGTVT của Bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định chỉ định Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện chứng nhận chất lượng sản phẩm phù hợp với QCVN 105:2020/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe và QCVN 106:2020/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe ô tô - cabin học lái xe ô tô của Bộ Giao thông vận tải để phục vụ công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa theo quy định hiện hành.

Bộ GTVT chỉ định tổ chức chứng nhận sự phù hợp sản phẩm theo QCVN 105:2020/BGTVT và QCVN 106:2020/BGTVT

Bộ GTVT chỉ định tổ chức chứng nhận sự phù hợp sản phẩm theo QCVN 105:2020/BGTVT và QCVN 106:2020/BGTVT. 

Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 năm kể từ ngày ký.

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp sản phẩm hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu; phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp do đơn vị mình thực hiện.

Bộ trưởng yêu cầu Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phương Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang