Bộ Y tế điều chỉnh lộ trình kê đơn thuốc điện tử

author 16:19 19/07/2022

(VietQ.vn) - Đơn thuốc điện tử đang được Bộ Y tế chỉ đạo các tỉnh, thành áp dụng và sớm triển khai rộng rãi để mang lại lợi ích cho người bệnh.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

Đơn thuốc điện tử có giá trị pháp lý như đơn giấy. 

Tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 04/2022/TT-BYT đã sửa đổi Điều 6 của Thông tư 27/2021/TT-BYT về lộ trình các cơ sở y tế phải kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử như sau:

Trước ngày 31/12/2022: Áp dụng với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên.

Trước ngày 30/6/2023: Áp dụng với các cơ sở khám, chữa bệnh khác.

Trong khi theo Thông tư 27/2021/TT-BYT ban hành trước đó, đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên phải hoàn thành trước ngày 30/6/2022; số còn lại hoàn thành trước ngày 1/12/2022. 

Ngoài ra, Điều 10 Thông tư số 52/2017/TT-BYT cũng được sửa đổi thành yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử theo Thông tư 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021. Thông tư 04/2022/TT-BYT cũng thay thế các mẫu đơn thuốc tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 52/2017/TT-BYT và Thông tư 18/2018/TT-BYT bằng các mẫu đơn thuốc nêu tại Phụ lục ban hành kèm theo.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2022. Các cơ sở khám, chữa bệnh khác (không phải bệnh viện từ hạng 3 trở lên) hiện đang sử dụng đơn thuốc bản giấy theo mẫu cũ thì vẫn được sử dụng tiếp những mẫu đơn bản giấy đã in cho đến ngày 30/6/2023.

Sửa đổi, bổ sung lộ trình về việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử. Ảnh minh họa 

Y tế là một trong những lĩnh vực trọng yếu của chuyển đổi số quốc gia, do vậy việc sớm áp dụng hóa đơn thuốc điện tử là điều cần thiết. Hiện nay, các bệnh viện đang sử dụng phần mềm kê đơn, lưu trữ đơn thuốc từ nhiều nhà cung cấp khác nhau.

Việc áp dụng đơn thuốc điện tử được đánh giá giúp chuẩn hóa, nâng cao chất lượng kê đơn của đội ngũ bác sĩ. Bên cạnh đó, khi đơn có trên hệ thống quốc gia sẽ giảm tình trạng một đơn thuốc kê lại cho nhiều người cùng dùng. Cơ quan quản lý cũng có thêm cơ sở dữ liệu quốc gia về kê đơn dịch vụ không bảo hiểm y tế, hạn chế đơn thuốc dịch vụ trôi nổi, thiếu kiểm soát.

Đơn thuốc điện tử sẽ thay thế và có giá trị như đơn thuốc giấy truyền thống. Loại đơn "số hóa" này được lập, hiển thị thông tin cần thiết để quản lý dữ liệu người bệnh, loại thuốc..., sử dụng chữ ký số. Đơn sẽ được chia sẻ và lưu trữ bằng hình thức điện tử. Về mặt tổ chức thực hiện, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế.

Ngọc Mai (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang