Cắt giảm, đơn giản hóa hàng nghìn quy định kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

author 13:34 23/02/2023

(VietQ.vn) - Trong 2 năm qua (2021 - 2022), tổng số quy định kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa là 2.142 quy định. Điều này tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

Thời gian qua, Nhà nước đang thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh thông qua chính sách cắt giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, rà soát, sửa đổi các quy định bất hợp lý.

Tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 nêu rõ, về cải cách thủ tục hành chính, Chương trình đặt mục tiêu cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước.

Cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau.

Trong 2 năm qua (2021 - 2022), tổng số quy định kinh doanh đã được cắt giảm, đơn giản hóa là 2.142 quy định. Ảnh minh họa.

Theo thông tin mới đây từ Văn phòng Chính phủ, năm 2022, có 4 bộ, cơ quan đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, gồm: Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiến nghị phương án cắt giảm, đơn giản hóa 228 quy định kinh doanh (gồm: 196 thủ tục hành chính; 12 chế độ báo cáo; 20 yêu cầu, điều kiện) tại 29 văn bản quy phạm pháp luật.

Nhiều nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo với 101 quy định, gồm 76 thủ tục hành chính, 20 yêu cầu, điều kiện và 5 chế độ báo cáo. Tiếp đến là Bộ Tài nguyên và Môi trường với 82 quy định, đều là các thủ tục hành chính. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 39 quy định, gồm 37 thủ tục hành chính và 2 chế độ báo cáo. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có 6 quy định, gồm 1 thủ tục hành chính và 5 chế độ báo cáo.

Với phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh đã được phê duyệt, các bộ, ngành nêu trên sẽ ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung 4 luật; 13 nghị định; 12 thông tư, thông tư liên tịch để thực thi các phương án.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số quy định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm là 1.152 quy định (năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 924 phương án cắt giảm, đơn giản hóa tại 7 quyết định). Trong số này có 795 thủ tục hành chính; 137 tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 123 yêu cầu, điều kiện; 46 chế độ báo cáo; 51 sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, tại 195 văn bản quy phạm pháp luật (gồm 14 luật, 73 nghị định, 104 thông tư, thông tư liên tịch và 4 văn bản khác).

Một số bộ, cơ quan đang tiếp tục rà soát, lấy ý kiến để hoàn thiện phương án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ, như: Bộ Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan cũng quan tâm cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh. Tổng số quy định kinh doanh cắt giảm, đơn giản hóa trong năm 2022 là 1.041 quy định, gồm: 488 thủ tục hành chính; 8 tiêu chuẩn, quy chuẩn; 46 yêu cầu, điều kiện, 21 chế độ báo cáo; 478 sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành) tại 101 văn bản quy phạm pháp luật (gồm 5 luật, 21 nghị định, 2 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 72 thông tư, thông tư liên tịch và 01 văn bản khác).

Như vậy trong 2 năm qua (2021 - 2022), tổng số quy định đã được cắt giảm, đơn giản hóa là 2.142 quy định (gồm 995 thủ tục hành chính; 8 tiêu chuẩn, quy chuẩn; 159 yêu cầu, điều kiện; 47 chế độ báo cáo; 933 sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành) tại 171 văn bản quy phạm pháp luật (gồm: 13 luật, 48 nghị định, 4 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 105 thông tư, thông tư liên tịch và 1 văn bản khác). Trong đó, các bộ, cơ quan đã thực thi 357/1.152 phương án cắt giảm, đơn giản hóa đã được phê duyệt (gồm 251 thủ tục hành chính, 38 yêu cầu điền kiện, 14 chế độ báo cáo, 3 tiêu chuẩn, quy chuẩn, 51 sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành). Điều này góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển, tạo được niềm tin từ phía doanh nghiệp và người dân.

Thanh Tùng

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang