Chủ tịch Tập đoàn Everland Lê Đình Vinh bị phạt 170 triệu đồng với 2 vi phạm

author 06:31 17/12/2021

(VietQ.vn) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính ông Lê Đình Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland, tổng số tiền 170 triệu đồng, với hai hành vi vi phạm.

Quyết định nêu rõ, ông Lê Đình Vinh (địa chỉ tại khu đô thị Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 859/QĐ-XPVPHC, tổng số tiền 170 triệu đồng.

Cụ thể: Phạt tiền 85 triệu đồng (mức trung bình của khung phạt từ 70-100 triệu đồng) do có hành vi vi phạm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của cùng một công ty đại chúng. Ông Lê Đình Vinh hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.

Đồng thời, với vi phạm Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện hợp đồng, giao dịch khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định của pháp luật, ông Vinh bị phạt 85 triệu đồng.

Ông Lê Đình Vinh đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Everland. (Ảnh: Everland Group) 

Trước đó, ông Lê Đình Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Everland ký, thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư số 99/2021/HĐHTĐT/EVG-THIENMINH ngày 1/4/2021 với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh (có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020) khi chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ngay sau quyết định xử phạt của UBCKNN, HĐQT Everland cũng đã có thông báo và giải trình với cổ đông. Theo đó, HĐQT Everland cho biết, ông Lê Đình Vinh là cổ đông sở hữu 25,33% tổng số cổ phần của EVG và là Chủ tịch HĐQT Công ty. Năm 2019, trước yêu cầu tăng cường công tác quản trị, điều hành trong giai đoạn chuyển đổi hoạt động của EVG sang mô hình tập đoàn, HĐQT đã bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

Ngày 31/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 156/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 156/2020/NĐ-CP), trong đó quy định xử phạt đối với trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của cùng một công ty đại chúng. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Tuy nhiên, trong năm 2021 đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát mạnh trên toàn quốc gây khó khăn cho hoạt động doanh nghiệp, do đó, để đảm bảo ổn định bộ máy quản trị, điều hành và hoạt động của doanh nghiệp, HĐQT Everland chưa xem xét quyết định, trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 xem xét, thông qua việc kiện toàn lại chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty.

“Trong thời gian tới, khi các địa phương và doanh nghiệp dần thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, HĐQT EVG sẽ xem xét quyết định hoặc trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 xem xét, thông qua việc kiện toàn lại chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật” – thông báo của Everland cho biết.

Về việc ông Lê Đình Vinh đại diện Công ty ký, thực hiện Hợp đồng hợp tác với Công ty CP Tập đoàn đầu tư Bất động sản Thiên Minh (Công ty Thiên Minh), giải trình của Everland cho biết: Ngày 01/04/2021, HĐQT Công ty đã thông qua Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐQT-EVG về việc Everland hợp tác đầu tư với Công ty Thiên Minh (chủ đầu tư) để thực hiện dự án Khu đô thị The New City.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh và thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã đến gần, HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường để thông qua giao dịch trên mà giao Ban Tổng giám đốc đàm phán, ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư nêu trên và báo cáo lại HĐQT về kết quả thực hiện để HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất. Theo đó, ông Lê Đình Vinh đã đại diện Công ty ký Hợp đồng hợp tác đầu tư này để thực hiện Dự án Khu đô thị The New City.

Về quyết định xử phạt của UBCKNN, thông báo cho biết Công ty CP Tập đoàn Everland và cá nhân ông Lê Đình Vinh sẽ chấp hành Quyết định xử phạt của UBCKNN và không để sự việc này làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công ty.

Mai Phương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang