Công đoàn PV GAS phát động thi đua chào mừng Đại hội công đoàn các cấp

author 16:20 06/02/2023

(VietQ.vn) - 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty khí Việt Nam (PV GAS) đã ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, nỗ lực quyết tâm, thi đua nâng cao năng suất lao động, ổn định đời sống, việc làm cho đoàn viên- người lao động, chào mừng đại hội công đoàn các cấp”.

Công đoàn PV GAS cho biết, 2023 là năm tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028; đồng thời thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc.

Chào mừng đại hội công đoàn các cấp

Phong trào thi đua nhằm động viên, khuyến khích đoàn viên, người lao động (ĐV-NLĐ) và các cấp công đoàn phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; cùng nỗ lực vượt khó, nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ đại hội công đoàn.

Với tinh thần đó, Công đoàn PV GAS yêu cầu các cấp công đoàn trực thuộc tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức, phát động, đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước trong ĐV-NLĐ và các cấp công đoàn; Tổ chức các hoạt động tạo không khí thi đua sôi nổi trong ĐV-NLĐ, đảm bảo sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; qua đó kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, khen thưởng, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay nhằm nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong các đơn vị và trong Tổng công ty.

Tại Đại hội nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn PV GAS vinh dự nhận Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc của Công đoàn Dầu khí Việt Nam 

Nội dung thi đua tập trung vào việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, thi đua thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên công đoàn.

Bên cạnh đó là các hoạt động: Phát động và tổ chức thi đua, đăng ký thực hiện các công trình, phần việc chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tập trung tổ chức thi đua trên các công trình, dự án trọng điểm của Tổng công ty/Đơn vị; Vận động ĐV-NLĐ đoàn kết, đồng lòng, phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia và tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”; Tiếp tục thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất lao động, quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Phong trào thi đua được triển khai trong 4 đợt. Đợt 1 (30/01/2023 – 30/3/2023): Thi đua chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1920 – 03/02/2023), Đại hội điểm tại Công đoàn cơ sở Công ty Khí Cà Mau.

Đợt 2 (01/4/2023 – 31/7/2023): Thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), hoàn thành toàn bộ các đại hội công đoàn cơ sở của PV GAS, Đại hội Công đoàn PV GAS nhiệm kỳ 2023 – 2028 (dự kiến trong tháng 6/2023) và chào mừng thành công đại hội công đoàn các cấp thuộc Công đoàn DKVN.

Đợt 3 (01/8/2023 – 31/10/2023): Thi đua cao điểm chào mừng 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 28/7/2023), kỷ niệm 48 năm Ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (03/9/1975 - 03/9/2023) và Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ 14, chào mừng Đại hội VII Công đoàn DKVN, chào mừng 33 năm ngày thành lập PV GAS.

Đợt 4 (Từ 01/11/2023 đến 31/12/2023): Thi đua chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí (27/11/1961 – 27/11/2023), chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn PV GAS yêu cầu 100% các Công đoàn cơ sở xây dựng Kế hoạch tổ chức phát động thi đua, đăng ký và có ít nhất 2 hoạt động chào mừng đại hội công đoàn cấp đơn vị, Đại hội IV Công đoàn PV GAS; 100% Công đoàn cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đồng thời có báo cáo kết quả Phong trào thi đua tại đại hội công đoàn; 100% các Công đoàn cơ sở hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch “Chương trình 01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid- 19”; 100% các Công đoàn cơ sở hưởng ứng, tham gia và tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng đại hội công đoàn các cấp theo các nội dung chính đã được Công đoàn PV GAS định hướng.

Đẩy mạnh các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn PV GAS

Trong thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn PV GAS nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn PV GAS sẽ tiếp tục đẩy mạnh Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, phấn đấu đến ngày 31/5/2023 hoàn thành vượt từ 5 đến 10% số lượng sáng kiến đã đăng ký với Công đoàn DKVN. Ngoài ra, Công đoàn PV GAS sẽ dự kiến tổ chức một số hoạt động tiêu biểu và phù hơp như: Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động PV GAS”; Giải Bóng đá PV GAS mở rộng năm 2023; Hội diễn văn nghệ quần chúng toàn PV GAS năm 2023; Tổ chức lấy ý kiến đánh giá độc lập sự hài lòng của đoàn viên CĐ, NLĐ về các chế độ chính sách của PV GAS liên quan đến người lao động và các hoạt động của Công đoàn PV GAS;…

Cùng với việc xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội công đoàn các cấp và tổng công ty, Công đoàn PV GAS sẽ đôn đốc, kiểm tra triển khai kế hoạch tại công đoàn các cấp và xét khen thưởng theo thẩm quyền; Hướng dẫn tổ chức gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VII Công đoàn DKVN và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Tổ chức xét chọn các cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV và tổng kết Giai đoạn II chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Công đoàn PV GAS yêu cầu các Công đoàn trực thuộc căn cứ Kế hoạch của Công đoàn Tổng công ty, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của PV GAS/đơn vị và điều kiện thực tiễn để cụ thể hóa xây dựng kế hoạch, tổ chức phong trào thi đua tại đơn vị; Lựa chọn các nội dung, nhiệm vụ phù hợp với từng lĩnh vực, đối tượng, gắn với việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở; Báo cáo lãnh đạo cấp ủy, chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc vận động ĐVCĐ, CNLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua.

Cùng với việc tổ chức là tăng cường các giải pháp truyền thông đảm bảo sâu rộng, xuyên suốt quá trình tổ chức đại hội công đoàn các cấp và tiến trình thực hiện phong trào thi đua; kịp thời phát hiện mô hình mới, cách làm sáng tạo, tấm gương điển hình tiên tiến để tuyên truyền tạo sự lan tỏa trong các cấp công đoàn; Tổ chức đánh giá, tổng kết phong trào thi đua; biểu dương, khen thưởng kịp thời; quan tâm, cổ vũ các tập thể, cá nhân có tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của PV GAS /Đơn vị.

 LKL

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang