Công ty Atesco bị xử phạt 230 triệu đồng trong lĩnh vực chứng khoán

author 15:46 03/03/2022

(VietQ.vn) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco với tổng số tiền phạt 230 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco – AST (Công ty) bị phạt tiền 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Theo đó, báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty không thể hiện dòng tiền liên quan đến khoản phải thu về cho vay trị giá 5,9 tỷ đồng đối với ông Vũ Thành Đức trong năm 2018 là sai lệch so với thông tin tại Khoản 4 Mục V Thuyết minh Báo cáo tài chính này (ghi nhận số dư với ông Vũ Đức Thành tại thời điểm 01/01/2018 là 0 đồng và tại thời điểm 31/12/2018 là 5,9 tỷ đồng);

Công ty Atesco bị xử phạt 230 triệu đồng trong lĩnh vực chứng khoán. Ảnh minh họa. 

Báo cáo tài chính Quý IV/2019 do Công ty tự lập có các chỉ tiêu sai lệch so với Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (công bố trên trang thông tin điện tử của HNX ngày 26/03/2020) về Doanh thu hoạt động tài chính (giảm 446,19 tỷ đồng, tương đương 99,65%), Chi phí bán hàng (tăng 563,85 tỷ đồng, tương đương 100%), Chi phí quản lý doanh nghiệp (giảm 335,18 tỷ đồng tương đương 10,41%), Thu nhập khác (tăng 679,41 tỷ đồng, tương đương 318,66%), Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp (tăng 4,43 tỷ đồng, tương đương 12,28%),

Tài sản ngắn hạn khác (tăng 23,94 tỷ đồng, tương đương 151,81%), Phải thu về cho vay ngắn hạn (tăng 20,72 tỷ đồng, tương đương 100%), Phải thu ngắn hạn khác (tăng 5,19 tỷ đồng, tương đương 94,43%), Thuế GTGT được khấu trừ (giảm 1,97 tỷ đồng, tương đương 49,07%), Tài sản dài hạn (giảm 26,36 tỷ đồng, tương đương 69,06%), Phải thu dài hạn khác (giảm 26,36 tỷ đồng, tương đương 99,45%)).

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với Atesco là buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định.

Tiếp theo, phạt tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Trong đó, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của HNX đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 2802/2020/ATS/NQ-HĐQT; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 của Công ghi nhận thiếu các Nghị quyết của HĐQT.

Cuối cùng, phạt tiền 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan hoặc giao dịch với cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này.

Chi tiết hơn, tại thời điểm 31/12/2019, Atesco có khoản phải thu về cho vay trị giá 15,22 tỷ đồng với ông Phạm Anh Tuấn - cổ đông cá nhân của Công ty; đồng thời có khoản phải thu về cho vay trị giá hơn 5,5 tỷ đồng với ông Trần Anh Quân - Thành viên Ban Kiểm soát nhưng khoản cho vay đối với ông Trần Anh Quân chưa được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định. Với các hành vi trên, Atesco bị phạt hành chính tổng cộng 230 triệu đồng.

Trước đó, vào năm 2017, Cục Thuế TP.Hà Nội công bố danh sách một số doanh nghiệp nợ thuế lớn, trong đó có Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco (nợ gần 4,4 tỷ đồng).

Mai Phương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang