Đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô, linh kiện nhập khẩu

author 10:27 31/08/2023

(VietQ.vn) - Theo Nghị định số 60/2023/NĐ-CP, từ ngày 01/10/2023, ô tô nhập khẩu phải có giấy chứng nhận chất lượng bảo vệ môi trường. Nghị định hướng dẫn cụ thể về hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô và linh kiện nhập khẩu.

Ngày 16/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2023/NĐ-CP quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nghị định hướng dẫn hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu.

Nghị định áp dụng đối với người nhập khẩu và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Theo Nghị định số 60/2023/NĐ-CP, từ ngày 01/10/2023, ô tô nhập khẩu phải có giấy chứng nhận chất lượng bảo vệ môi trường. Nghị định hướng dẫn cụ thể về hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô và linh kiện nhập khẩu.

Cụ thể, đối với ô tô nhập khẩu, người nhập khẩu lập 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra theo quy định gồm: Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu; Bản thông tin xe cơ giới nhập khẩu; Bản chính Giấy chứng nhận xuất xưởng cấp cho từng xe ô tô; Giấy chứng nhận kiểu loại VTA; Tài liệu COP cấp cho nhà sản xuất ô tô; Tài liệu xuất xứ C/O; Bản giải mã số VIN của nhà sản xuất xe; Hóa đơn thương mại kèm danh mục hàng hóa; Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với hồ sơ giấy hoặc số, ngày, tháng, năm của tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với hồ sơ điện tử.

 Ảnh minh hoạ

Người nhập khẩu xe ô tô cần lập 02 bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra theo quy định và nộp cho cơ quan kiểm tra bằng hình thức trực tuyến thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia (nộp hồ sơ điện tử). Trường hợp bất khả kháng, người nhập khẩu có thể nộp hồ sơ giấy cho cơ quan kiểm tra. Trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt yêu cầu và hồ sơ được đánh giá đầy đủ, hợp lệ, cơ quan kiểm tra cấp Giấy chứng nhận trên Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc bản giấy cho từng xe trong toàn bộ lô xe nhập khẩu.

Đối với kiểu loại ô tô nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam, tại thời điểm đăng ký kiểm tra, người nhập khẩu cũng phải cung cấp các tài liệu theo quy định trên. Riêng đối với Giấy chứng nhận xuất xưởng, trong trường hợp nộp hồ sơ điện tử, người nhập khẩu nộp 01 bản sao đại diện cho mỗi kiểu loại trên cổng thông tin một cửa quốc gia và nộp bổ sung tất cả bản chính Giấy chứng nhận xuất xưởng của các xe trong lô hàng nhập khẩu đó cho cơ quan kiểm tra trước khi kiểm tra xe thực tế.

Đối với kiểu loại xe đã được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này, tại thời điểm đăng ký kiểm tra, người nhập khẩu phải cung cấp Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định; Bản thông tin xe cơ giới nhập khẩu theo mẫu kèm theo Nghị định; Bản chính Giấy chứng nhận xuất xưởng cấp cho từng xe ô tô; Tài liệu xuất xứ C/O; Hóa đơn thương mại kèm danh mục hàng hóa.

Riêng đối với Giấy chứng nhận xuất xưởng, trong trường hợp nộp hồ sơ điện tử, người nhập khẩu nộp 01 bản sao đại diện cho mỗi kiểu loại trên cổng thông tin một cửa quốc gia và nộp bổ sung tất cả bản chính Giấy chứng nhận xuất xưởng của các xe trong lô hàng nhập khẩu đó cho cơ quan kiểm tra trước khi kiểm tra xe thực tế.

Người nhập khẩu có trách nhiệm cung cấp số Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu đã được Cơ quan kiểm tra cấp cho chiếc xe cùng kiểu loại thuộc hồ sơ đăng ký kiểm tra lần đầu để cơ quan kiểm tra có căn cứ truy xuất tài liệu phục vụ công tác kiểm tra...

Đối với linh kiện nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam, người nhập khẩu lập 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra theo quy định của Nghị định này và nộp cho Cơ quan kiểm tra bằng hình thức trực tuyến thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia (nộp hồ sơ điện tử). Trường hợp bất khả kháng, người nhập khẩu có thể nộp hồ sơ giấy cho Cơ quan kiểm tra.

Đối với kiểu loại linh kiện đã được cấp Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật linh kiện nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này, người nhập khẩu được miễn mở hồ sơ đăng ký kiểm tra nhưng định kỳ 12 tháng, người nhập khẩu phải báo cáo tình hình nhập khẩu của kiểu loại linh kiện này cho cơ quan kiểm tra theo mẫu quy định ban hành kèm theo Nghị định này để theo dõi.

Tuy nhiên, nếu phát hiện vi phạm về chất lượng an toàn kỹ thuật hoặc có khiếu nại, tố cáo về chất lượng an toàn kỹ thuật của linh kiện nhập khẩu, cơ quan kiểm tra có quyền tiến hành kiểm tra đột xuất lô hàng nhập khẩu.

Phong Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang