Tiêu chuẩn quốc tế E3256 để đánh giá tính bền vững cho các sản phẩm sinh học

author 06:23 01/12/2020

(VietQ.vn) - Tiêu chuẩn quốc tế E3256 của Ủy ban Tiêu chuẩn ASTM được xây dựng nhằm đảm bảo tính bền vững cho các sản phẩm sinh học.

Tiêu chuẩn quốc tế ASTM mới sẽ được sử dụng để đưa ra các kịch bản tham khảo khi đánh giá tính bền vững tương đối của các sản phẩm sinh học. Ủy ban của ASTM về năng lượng sinh học và hóa chất công nghiệp từ sinh khối ( E48 ) đã phát triển tiêu chuẩn mới, đáp ứng nhu cầu hiện tại về hướng dẫn phát triển các kịch bản và điều kiện tham chiếu. 

Tiêu chuẩn mới ( E3256 ) đề ra các hướng dẫn và tiêu chí cần tuân theo khi lựa chọn các kịch bản tham chiếu, sử dụng các chỉ số đo lường dựa trên cơ sở khoa học, để tạo điều kiện so sánh minh bạch và có thể nhân rộng. 

E3256 - Tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo tính bền vững cho các sản phẩm sinh học 

Theo ông Charles Corr, thành viên ASTM International cho biết: “Những nhà hoạch định, nhà nghiên cứu, nhà sản xuất và những người khác thường muốn xác định hướng và mức độ ảnh hưởng do các phương án sản xuất khác nhau gây ra. “Các lựa chọn có thể liên quan đến một quy trình, sản phẩm, dự án hoặc một số đổi mới khác liên quan đến vật liệu dựa trên sinh học. Để đo lường tác động của việc triển khai trường hợp thử nghiệm, các điều kiện trong tình huống trường hợp thử nghiệm phải được so sánh với một phương án thay thế đã xác định hoặc trường hợp tham chiếu. ”  

Ông cũng lưu ý rằng tiêu chuẩn mới sẽ hữu ích cho việc đánh giá vòng đời và các nhà khoa học có thể đo tính bền vững, sau đó có thể ra quyết định hay các nhà nghiên cứu quan tâm đến việc đo lường tác động của các quá trình và sản phẩm phụ thuộc vào tài nguyên sinh vật. Các nhà sản xuất, cơ quan chính phủ và các nghiên cứu đang tìm cách hiểu các lựa chọn có thể cải tiến các sản phẩm cũng sẽ thấy tiêu chuẩn hữu ích.  

Theo ông Corr, tiêu chuẩn mới liên quan đến các  Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc  vì các mục tiêu liên quan đến các bộ chỉ số tương ứng và việc đo lường sự tiến bộ đối với các mục tiêu đòi hỏi một đường cơ sở hoặc kịch bản tham chiếu được xác định rõ ràng. 

Quan trọng là việc thiếu các kịch bản tham khảo được xác định rõ ràng và nhất quán có thể dẫn đến kết quả đánh giá không thể so sánh được. Điều này dẫn đến sự nhầm lẫn và có thể góp phần vào nhiều thách thức chính sách. Tiêu chuẩn mới giải quyết vấn đề này.

Bảo Linh

Kinh nghiệm áp dụng mô hình quản lý chất lượng dịch vụ tại Công ty TNHH Vận tải và Tiếp vận Toàn Cầu (VietQ.vn) - Đây là kết quả của nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu, hướng dẫn triển khai mô hình quản lý chất lượng dịch vụ tại các doanh nghiệp ngành dịch vụ của Việt Nam” do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Trường Đại học Ngoại thương chủ trì, PGS. TS Trần Sĩ Lâm làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia cùng các Thành viên Nhóm nghiên cứu tích cực triển khai.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang