VNPI đào tạo Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

author 07:13 08/02/2020

(VietQ.vn) - Từ ngày 24-26/2/2020, Viện Năng suất Việt Nam - VNPI tổ chức Khóa đào tạo: “Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015”.

Sự kiện: CHÀO MỪNG 60 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức và kỹ năng trong việc xây dựng, áp dụng và thành thạo trong việc đánh giá, xác định các vấn đề cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp, Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) tổ chức Khóa đào tạo: “Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015”.

Thời gian: 24-26/02/2020
Địa điểm: Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Kinh phí: 2.300.000 đồng/1 đại biểu (bao gồm 5% VAT). Phí tham dự gồm tài liệu, giải khát giữa giờ, ăn trưa, các chi phí tổ chức khác. Đơn vị có từ 03 đại biểu đăng ký sẽ được giảm 5% trên tổng phí tham dự.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Phần 1: Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 9001:2015
- Quá trình soát xét/ sửa đổi tiêu chuẩn ISO 9001 & ISO 9000:2015
- Phân tích cơ sở và thuật ngữ trong ISO 9000:2015
- Các nguyên tắc quản lý chất lượng
- Yêu cầu về hệ thống tài liệu trong ISO 9001:2015
- Triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015
Phần 2: Các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
- Phân tích và hướng dẫn các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
- Xác định các văn bản cần thiết của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Cách thức quản lý thông tin dạng văn bản
- Cách thức sử dụng công cụ hỗ trợ (KPI, SWOT, PEST,..)
Phần 3: Quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
- Xác định bối cảnh của tổ chức
- Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng
- Xây dựng kế hoạch triển khai
- Đào tạo huấn luyện
- Văn bản hóa các quá trình
- Thiết lập mục tiêu các quá trình
- Đo lường kết quả thực hiện
- Cải tiến liên tục
Phần 4: Tổng quan về các hoạt động đánh giá
- Các khái niệm và nguyên tắc về đánh giá
- Các loại đánh giá
- Quản lý chương trình và các bước tiến hành đánh giá
Phần 5: Quá trình đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015
- Lập kế hoạch đánh giá
- Đánh giá hệ thống tài liệu
- Xây dựng phiếu hỏi đánh giá tại chỗ (Checklist)
- Các bước tiến hành đánh giá (họp khai mạc, đánh giá tại các đơn vị, họp kết thúc)
- Phương pháp đánh giá và xác định sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng đối với các yêu cầu của ISO 9001:2015
- Kỹ thuật đặt câu hỏi, quan sát và xem xét hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá tại chỗ
- Viết báo cáo đánh giá
Ghi chú: Bài tập tình huống và thực hành được áp dụng trong các phần trên.

ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN
- Lãnh đạo, Cán bộ Quản lý của Đơn vị/Bộ phận;
- Cán bộ quản lý chất lượng/sản xuất
- Cán bộ kiểm soát các quá trình trong các hệ thống quản lý tại doanh nghiệp

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
- Thuyết trình của giảng viên;
- Thảo luận nhóm, thuyết trình nhóm
- Làm các bài tập tình huống
- Chia sẻ kinh nghiệm...

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO
Chuyên gia/giảng viên Viện Năng suất Việt Nam: Có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và triển khai hệ thống quản lý ISO 9000, 14000, … và các công cụ cải tiến (Lean, 6 Sigma, 5S, …) tại các Tập đoàn, Tổng Công ty, các tổ chức/doanh nghiệp…

Tham dự khóa đào tạo, học viên được hướng dẫn về áp dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và thực hành kỹ năng về đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng.

Viện Năng suất Việt Nam xin thông báo và kính mời tổ chức/doanh nghiệp cử cán bộ tham dự khóa đào tạo trên. Vui lòng gửi đăng ký tới VNPI bằng fax, email hoặc bưu điện trước khóa học 05 ngày.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: Hoàng Thanh Hường: 0977 858 794/ hthuong@vnpi.vn /trdvpc@gmail.com.

Khóa đào tạo “Sản xuất thông minh và phương pháp tiếp cận cho doanh nghiệp”(VietQ.vn) - Nhằm giúp các doanh nghiệp xác định thời điểm bắt đầu, cách thức mở rộng quy mô và xây dựng chiến lược, kế hoạch chuyển đổi sang mô hình sản xuất thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, Viện Năng suất Việt Nam tổ chức Khóa đào tạo “Sản xuất thông minh và phương pháp tiếp cận cho doanh nghiệp”.

Uyên Chi

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang