Đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính tại các cơ quan nhà nước với ISO 9001: 2015

author 12:22 13/12/2021

(VietQ.vn) - Việc duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 đã góp phần hữu ích trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính tại các cơ quan nhà nước.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh, toàn tỉnh này hiện có 166 cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; 19 Sở, ban, ngành, 8 UBND huyện, thành phố và các cơ quan chuyên môn trực thuộc; 9 Chi cục và các đơn vị trực thuộc các Sở, ngành; 126 UBND xã, phường, thị trấn; 3 cơ quan ngành dọc (Cục thuế tỉnh, Kho bạc tỉnh, Cục Quản lý thị trường).

Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, định kỳ kiểm tra, đánh giá tại các đơn vị này. Kết quả đợt kiểm tra vừa qua cho thấy: Các cơ quan nhà nước cơ bản chấp hành nghiêm túc việc duy trì, áp dụng quy trình ISO theo mô hình khung thành lập, hoặc kiện toàn Ban chỉ đạo ISO cơ sở, thực hiện phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo và thành viên Ban chỉ đạo đầy đủ; xây dựng, ban hành và kiểm soát quy trình hệ thống và quy trình tác nghiệp, xây dựng chính sách, mục tiêu chất lượng, tổ chức đánh giá nội bộ, phối hợp giám sát thực hiện định kỳ...

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên ở một số cơ quan, nhất là cấp xã, phường, nhiều nội dung về công tác duy trì, áp dụng còn chưa được quan tâm đúng mức, như việc rà soát, sửa đổi quy trình để phù hợp với yêu cầu thực tế chưa thường xuyên; công tác tổ chức đánh giá nội bộ, báo cáo kết quả thực hiện duy trì, áp dụng còn chậm về tiến độ, thời gian; công tác điều chỉnh, bổ sung quy trình ISO khi có thay đổi của văn bản pháp quy còn chậm…

Để nâng cao hơn nữa chất lượng duy trì, áp dụng hệ thống TCVN ISO 9001:2015 trong khối các cơ quan hành chính, nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ tiếp tục phổ biến kịp thời các văn bản có liên quan; tổ chức công tác bồi dưỡng, tập huấn về quản lý, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức; triển khai hoạt động giám sát, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá… để tăng cường hiệu quả áp dụng.

Hướng dẫn các đơn vị chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện hàng năm, thường xuyên tự kiểm tra công tác duy trì, áp dụng để kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế; quan tâm việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; cập nhật, sửa đổi, bổ sung kịp thời bộ quy trình, liên tục cải tiến mở rộng hệ thống quy trình ISO đang áp dụng để đảm bảo chất lượng, phù hợp với Bộ thủ tục hành chính giải quyết công việc của mỗi cơ quan theo chức năng nhiệm vụ.

Bảo Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang