Đề xuất mới về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu

author 16:48 29/05/2022

(VietQ.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết, Việt Nam đã và đang thúc đẩy phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu (TTDL), với sự tham gia của các doanh nghiệp xây dựng, vận hành, khai thác hạ tầng trung tâm dữ liệu (doanh nghiệp TTDL) lớn như Viettel, VNPT, FPT, CMC… Trong thời gian tới, việc phát triển hạ tầng TTDL còn được hỗ trợ bởi sự chuyển dịch dữ liệu của doanh nghiệp, khách hàng sang nền tảng đám mây, cùng với việc phát triển các nền tảng số, giải pháp dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT).

Các TTDL chứa đựng khối lượng lớn các dữ liệu quan trọng và thiết yếu đối với hoạt động của các công ty và người tiêu dùng. Do vậy tính an toàn và độ sẵn sàng của TTDL là cực kỳ quan trọng, đòi hỏi các TTDL phải có hạ tầng kỹ thuật đủ mạnh, đáp ứng các yêu cầu cơ bản theo các tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến.

Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với TTDL. Triển khai thông tư này, các TTDL đã tuân thủ những tiêu chuẩn cơ bản về hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời nhiều doanh nghiệp TTDL đã tự nhận thức, lựa chọn áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến để thiết kế, xây dựng, vận hành TTDL. Tuy nhiên hiện nay chỉ các TTDL lớn công bố tiêu chuẩn áp dụng (có chứng nhận) để quảng bá về năng lực TTDL đáp ứng yêu cầu khách hàng.

Thông tư 03/2013/TT-BTTTT đã được ban hành khá lâu, việc công bố TTDL phù hợp tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng theo văn bản này và các hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý còn hạn chế, điều này dẫn đến các vấn đề về chất lượng, độ an toàn của hạ tầng TTDL. Bên cạnh đó một số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho TTDL đã được cập nhật theo phiên bản mới.

Do vậy việc nghiên cứu, xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2013/TT-BTTTT là cần thiết nhằm tăng cường quản lý TTDL hướng tới một hạ tầng TTDL quốc gia hiện đại, sự phát triển thị trường TTDL bền vững, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Các điểm mới sửa đổi, bổ sung

Về đối tượng áp dụng: Dự thảo sửa đổi quy định về đối tượng áp dụng, làm rõ đối tượng áp dụng của Thông tư là doanh nghiệp xây dựng, vận hành, khai thác TTDL có cung cấp dịch vụ TTDL.

Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng, vận hành, khai thác TTDL khác (TTDL viễn thông, TTDL doanh nghiệp, TTDL của cơ quan nhà nước) áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nêu tại Thông tư.

Về tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng: Sửa đổi Thông tư để cập nhật TCVN 9250:2021 về hạ tầng viễn thông của TTDL và các quy chuẩn kỹ thuật cập nhật về tiếp đất, chống sét, phòng chống cháy.

Về trách nhiệm của cơ quan quản lý: Bổ sung, tăng cường thực thi của cơ quan quản lý (Cục Viễn thông), cụ thể trong kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp TTDL khi có khiếu nại của khách hàng hoặc có dấu hiệu không phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tổng hợp báo cáo Bộ TT&TT về tình hình tuân thủ của TTDL.

Bổ sung trách nhiệm của Vụ Khoa học và Công nghệ trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nêu tại Thông tư và trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các quy định về chỉ định, thừa nhận các tổ chức đánh giá, thử nghiệm, chứng nhận TTDL phù hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng.

Theo Báo Chính phủ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang