Đề xuất tạm thời hoãn nộp thuế thu nhập còn thiếu cho doanh nghiệp

author 06:44 07/11/2021

(VietQ.vn) - Tổng cục Thuế cho biết, sẽ trình cơ quan có thẩm quyền cho phép tạm thời chưa thực hiện quy định doanh nghiệp phải tạm nộp 75% số thuế thu nhập của cả năm cho cơ quan thuế trước 31/10.

  Tạm thời chưa thực hiện quy định trường hợp người nộp thuế nộp thiếu vào ngân sách nhà nước

Theo đó, tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đến ngày 30/10, doanh nghiệp (DN) phải nộp đủ 75% tổng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cả năm. Do không thể tính toán được lợi nhuận cả năm và số thuế phải nộp, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, nhiều DN lo lắng sẽ bị phạt chậm nộp nếu ngành thuế không sửa đổi quy định.

Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Thuế cho biết, năm 2021, tình hình dịch COVID-19 đã dẫn đến Quý 3/2021 có 23 tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội theo yêu cầu của Chính phủ nên tình hình hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2021 của các doanh nghiệp tại các tỉnh này bị tạm ngừng, có nhiều doanh nghiệp không phát sinh thu nhập dẫn đến không phát sinh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải tạm nộp.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới nên các địa phương đã bỏ thực hiện giãn cách, đồng thời, cũng có nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh nên chủ yếu số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phát sinh trong Quý 4. Vì vậy, nếu thực hiện tính tiền chậm nộp theo quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 8, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP nêu trên sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Vì thế, để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp yên tâm phục hồi sản xuất kinh doanh, Tổng cục Thuế sẽ trình cơ quan có thẩm quyền cho phép tạm thời chưa thực hiện quy định trường hợp người nộp thuế nộp thiếu vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý, Tổng cục Thuế sẽ trình cơ quan có thẩm quyền cho phép sửa đổi quy định về tỷ lệ tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thời điểm tính tiền chậm nộp tại điểm b, khoản 6, Điều 8, Nghị định số 126, để phù hợp với thời điểm nộp báo cáo tài chính quý của các doanh nghiệp thuộc diện lập báo cáo tài chính quý cho các cơ quan quản lý nhà nước cũng như tình hình thực tế của năm 2021.

 An Nguyên (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang