Dịch vụ công trực tuyến giúp tiết kiệm khoảng 6.490 tỷ đồng mỗi năm

author 06:55 10/05/2020

(VietQ.vn) - Theo ước tính của Văn phòng Chính phủ, tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là khoảng 6.490 tỷ đồng/năm. Trong đó, riêng Cổng dịch vụ công quốc gia đóng góp 3.036 tỷ đồng/năm.

Trong thời gian qua các bộ, cơ quan và địa phương đã có nhiều tiến bộ trong triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tính đến cuối tháng 4/2020, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đang được các bộ, ngành, địa phương cung cấp cho người dân, doanh nghiệp là hơn 54.000 dịch vụ.

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến giúp nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đến nay đã có 58/63 tỉnh, thành phố thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh để tiếp nhận, xử lý yêu cầu cung cấp dịch vụ công của người dân, doanh nghiệp và nhận được những phản hồi tích cực về chất lượng phục vụ. Tỷ lệ giải quyết đúng hẹn đạt 95,8%.

Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương cũng đã đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thông qua việc triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, tỉnh. Cổng dịch vụ công quốc gia khai trương tháng 12/2019 tại địa chỉ dichvucong.gov.vn. Là đầu mối kết nối các Cổng dịch vụ công và các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, Cổng dịch vụ công quốc gia đã góp phần công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng của người dân, doanh nghiệp, phù hợp với từng đối tượng.

Từ 8 nhóm dịch vụ công được cung cấp ở thời điểm khai trương, đến nay Cổng dịch vụ công quốc gia đã tích hợp, cung cấp 389 dịch vụ công trực tuyến, gồm 160 dịch vụ cho công dân và 229 dịch vụ cho doanh nghiệp. Cổng dịch vụ công quốc gia cũng đã cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến, trong đó cho phép người dân, doanh nghiệp kê khai, nộp thuế điện tử, đề nghị gia hạn thuế, nộp phí, lệ phí, các nghĩa vụ tài chính khi giải quyết thủ tục hành chính và các dịch vụ công khác.

Theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, tính đến ngày 7/5/2020, Cổng dịch vụ công quốc gia đã có trên 35 triệu lượt truy cập; trên 134.000 tài khoản đăng ký; trên 7 triệu hồ sơ được đồng bộ trạng thái; trên 55.000 hồ sơ được thực hiện qua Cổng; đồng thời tiếp nhận, hỗ trợ trên 10.000 cuộc gọi của người dân, doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Văn phòng Chính phủ cho biết, tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là khoảng 6.490 tỷ đồng/năm, trong đó riêng Cổng dịch vụ công quốc gia đóng góp 3.036 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh tiết kiệm khoảng 18 triệu ngày công. Theo đó, đến nay đã cắt giảm, đơn giản hóa: 3.893/6.191 đăng ký kinh doanh; 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành và 30/120 thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành.

Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020

Ngày 30/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3951/QĐ-BKHCN phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020.

Một số nội dung triển khai thực hiện như sau:

Triển khai xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính trong Danh mục đã được Bộ trưởng phê duyệt tại Quyết định số 675/QĐ-BKHCN ngày 28/3/2019, trong đó cung cấp ít nhất 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4;

Rà soát, lựa chọn 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thiết yếu với người dân, doanh nghiệp để tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Số hồ sơ được giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của Bộ đảm bảo từ 20% trở lên;

Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt ít nhất 50% theo chỉ tiêu của Nghị quyết 17/NQ-CP; Thực hiện chữ ký số trên nền tảng di động đối với 20% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4;

Cổng dịch vụ công của Bộ cung cấp giao diện cho các thiết bị di động, 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp và công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến;

Dịch vụ công của các đơn vị sẽ được tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công của Bộ KH&CN.

Dịch vụ công trực tuyến đem lại 'lợi ích kép' giữa đại dịch Covid-19(VietQ.vn) - Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến không chỉ mang lại lợi ích về mặt kinh tế (tiết kiệm thời gian, chi phí…) mà còn giúp giãn cách xã hội, góp phần không nhỏ trong việc phòng chống dịch Covid-19.

 Hà Thanh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang