GĐ Ngân hàng Thế giới: Việt Nam cần tận dụng CM 4.0 để phát triển nhanh chóng

author 20:23 19/09/2019

(VietQ.vn) - “Việt Nam có cơ hội lớn để tăng năng suất bằng cách tiến gần hơn tới ngưỡng công nghệ toàn cầu thông qua tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới chia sẻ.

Tiếp tục cải cách táo bạo để nắm bắt các cơ hội trong tương lai

Tại diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam năm 2019 với chủ đề: “Việt Nam - Khát vọng thịnh vượng -Ưu tiên và Hành động”, ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh chúng ta đang sống trong một thời kỳ đầy biến động, khi các biên giới đang đóng lại, và căng thẳng thương mại đang gia tăng. Bên cạnh đó, những thay đổi công nghệ đang diễn ra với một tốc độ chưa từng thấy.

Những phát triển này theo ông Ousmane Dione đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam, vốn đã từng phụ thuộc rất nhiều vào thương mại toàn cầu như một động lực tăng trưởng. Vào thời điểm mô hình kinh tế của Việt Nam cũng đang đối mặt với một số thách thức trong nước, bao gồm dân số già hoá nhanh, hình thành vốn và tỷ lệ sinh lời từ đầu tư thấp, suy thoái vốn tự nhiên, vốn nhân lực yếu, khả năng giảm tốc độ tăng năng suất.

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới.

“Vì vậy mặc dù Việt Nam có mọi tiềm năng để duy trì thành công sự phát triển của mình, vẫn cần có những cải cách táo bạo để đất nước có thể nắm bắt các cơ hội trong tương lai và quản lý các rủi ro được nêu ở trên”, ông Ousmane Dione nói.

Theo Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam tìm cách giải quyết một điểm yếu cơ bản trong mô hình tăng trưởng hiện tại, vốn quá phụ thuộc vào tích lũy nhân tố với sự đóng góp để tăng năng suất còn hạn chế.

Việt Nam cần tận dụng cách mạng 4.0 để phát triển nhanh chóng

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp đang phát triển nhanh chóng, Việt Nam có một cơ hội lớn để tăng năng suất bằng cách tiến gần hơn tới ngưỡng công nghệ toàn cầu thông qua tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển nhanh chóng. Xác định các phương án chính sách để thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới, sáng tạo và tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là một trong những động lực diễn đàn của chúng ta hôm nay.

Liên quan đến các thể chế thị trường, ông Ousmane Dione cho rằng mặc dù có những thành tựu ấn tượng trong quá trình chuyển đổi kinh tế, Việt Nam vẫn chưa xây dựng thành công một hệ thống các thể chế thị trường phát triển có hiệu lực và hiệu quả. Điều này đã cản trở sự phát triển lành mạnh của khu vực tư nhân trong nước, đảm bảo cạnh tranh tích cực.

Ông Ousmane Dione đặt vấn đề làm thế nào Việt Nam có thể hiện đại hóa thể chế thị trường và quản trị quốc gia, từ đó tạo ra một môi trường nơi các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân, bao gồm cả các doanh nghiệp trong nước, có thể phát triển và trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng? Tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi quan trọng này sẽ là trọng tâm thứ hai trong cuộc thảo luận của chúng ta ngày hôm nay.

“Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau tư duy, và đổi mới, sáng tạo. Chúng ta hãy cởi mở, táo bạo và tham vọng, nhưng cũng cần thiết thực và cụ thể”, ông Ousmane Dione nói.

Thảo Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot