Hà Nội: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp

author 20:24 08/06/2019

(VietQ.vn) - Hà Nội luôn quan tâm phát triển nguồn nhân lực, thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại.

Ngày 8/6/2019, tại Hội nghị quán triệt kỷ cương hành chính và phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm để phục vụ, thời gian qua, tất cả hệ thống bộ máy chính trị của Thành phố đã quyết tâm thực hiện việc tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của thành phố tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng, lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội.

Hội nghị quán triệt kỷ cương hành chính và phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” 

Luôn quan tâm, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân lực chất lượng cao và đặc biệt là quan tâm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, công tác chỉ đạo, triển khai được thành phố Hà Nội thực hiện quyết liệt nhằm xây dựng văn hóa trong giao tiếp ứng xử, chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp.

Để thực hiện kỷ cương hành chính gắn với hai quy tắc ứng xử, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp đột phá như đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và minh bạch hơn; cải thiện môi trường đầu tư và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; tiếp tục tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành trên cơ sở phân công rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao ở tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Qua đó tạo ra những chuyển biến và kết quả rõ nét.

Nhằm phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp ngày một tốt hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Thủ đô, Thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai toàn diện, đồng bộ công tác cải cách hành chính ở tất cả các cấp, các ngành, với mục tiêu hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.

 
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội tăng 10 bậc, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay; Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) tăng 6 bậc, xếp thứ ba cả nước; Chỉ số về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) xếp thứ hai cả nước.
 

Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương tiên phong vận hành chính thức hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp; có tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 đạt trên 62%; Hà Nội đứng đầu cả nước về số lượng hồ sơ giao dịch qua mạng và cũng là địa phương duy nhất cung cấp dịch vụ công mức 3 trong lĩnh vực tư pháp đồng bộ tới 100% xã, phường, thị trấn có liên thông dữ liệu với Bảo hiểm xã hội và Công an thành phố trên cơ sở khai thác cơ sở dữ liệu dân cư.

Để thực hiện hiệu quả kỷ cương hành chính và phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, nơi công cộng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị, người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án “Văn hóa công vụ”; đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục ngay các tồn tại, yếu kém.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị, địa phương quán triệt rộng rãi đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị về “Đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố Hà Nội” gắn với việc thực hiện tốt chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019”. Đề cao vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện tốt hai quy tắc ứng xử; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở.

UBND thành phố Hà Nội đã trao tặng Bằng khen cho 20 tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật 

Nhân dịp này, UBND thành phố Hà Nội đã trao tặng Bằng khen cho 20 tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong thực hiện kỷ cương hành chính, phát huy văn hóa công sở gắn với quy tắc ứng xử.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang