Hơn 44.000 phương tiện không đạt tiêu chuẩn đăng kiểm

author 15:07 08/09/2022

(VietQ.vn) - Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong tháng 8, có 44.356 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn đăng kiểm.

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong tháng 8/2022, các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đã thực hiện 418.232 lượt kiểm định phương tiện; trong đó, số lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT & BVMT) là 373.876 lượt phương tiện.

Số lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn ATKT & BVMT phải bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh để kiểm định lại là 44.356 lượt phương tiện.

44.356 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn đăng kiểm. 

Trong tháng 8/2022, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã cấp 1.199 giấy chứng nhận thẩm định thiết kế; nghiệm thu và cấp 42 giấy chứng nhận chất lượng ATKT & BVMT xe cơ giới cải tạo; kiểm tra, đánh giá định kỳ duy trì hoạt động 27 trung tâm đăng kiểm.

Theo các trung tâm đăng kiểm, đối với những phương tiện bị phạt nguội nhưng không nộp phạt đúng hạn thì cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm; đồng thời, cập nhật trạng thái đã gửi thông báo cảnh báo cho cơ quan đăng kiểm trên hệ thống quản lý, xử lý vi phạm hành chính.

Đối với công tác kiểm tra chất lượng xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã giải quyết 3.586 hồ sơ, thủ tục hành chính (trong đó có 2.811 hồ sơ theo cơ chế Một cửa quốc gia, 775 hồ sơ theo cơ chế Một cửa điện tử). Cấp 33.172 chứng chỉ điện tử xe nhập khẩu, 525 giấy chứng nhận sản xuất, lắp ráp, 179 giấy chứng nhận thẩm định thiết kế trung tâm đăng kiểm, 23 Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng, 48 Giấy chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu xe sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu trong tháng 8/2022.

QCVN 09:2015/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô thay thế QCVN 09:2011/BGTVT.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu để kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các kiểu loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu được định nghĩa tại TCVN 6211 “Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa" và TCVN 7271 “Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng”.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các Cơ sở sản xuất, lắp ráp, tổ chức, cá nhân nhập khẩu xe, linh kiện của xe và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe, linh kiện của xe.

Bảo Linh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang