ISO 29001: Tiêu chuẩn hệ thống quản lý mới cho dầu khí

author 06:04 16/06/2020

(VietQ.vn) - Được thiết kế để đi đôi với ISO 9001, tiêu chuẩn hệ thống quản lý hoàn toàn mới (NSM) sẽ trở thành công cụ thay đổi cách thức trong việc quản lý rủi ro và cơ hội trong chuỗi cung ứng của các ngành công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và dầu khí, khí tự nhiên.

ISO 29001, Dầu khí, hóa dầu và công nghiệp khí tự nhiên - Hệ thống quản lý chất lượng theo ngành cụ thể - Yêu cầu đối với các tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ, gia nhập hàng ngũ NSM, tiêu chuẩn phù hợp với nhu cầu của ngành riêng. Việc sửa đổi tiêu chuẩn này thay thế cho đặc điểm kỹ thuật ISO / TS 29001 và không giới hạn ở thay đổi đơn giản về danh mục, chủ yếu bao gồm việc căn chỉnh nó với ISO 9001.

 Ảnh minh họa.

Theo giải thích của ông Ted Fletcher và ông Jarno Dakhorst, lần lượt là Người hướng dẫn và Thư ký của nhóm làm việc chịu trách nhiệm phát triển ISO 29001, tiêu chuẩn mới này dựa trên ISO 9001 để xác định các yêu cầu bổ sung, hướng dẫn cụ thể để thúc đẩy tiêu chuẩn hóa các yêu cầu chất lượng trong ngành. Theo họ, nếu ISO 29001 chiếm một số khía cạnh nhất định mà những người sử dụng thông số kỹ thuật đi trước nó biết rõ, nó lại đưa ra các yếu tố mới. Theo giải thích của ông Fletcher và ông Dakhorst, sự phát triển của Tiêu chuẩn quốc tế mới này được thúc đẩy bởi thực tế là ISO 9001: 2015 chú trọng hơn vào các mục tiêu kinh doanh và quản lý rủi ro.

 Ảnh minh họa.

Trong khi ISO / TS 29001 thiết lập các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể theo ngành bổ sung cho yêu cầu chung của ISO 9001, HMS này hiện kết hợp cách tiếp cận dựa trên rủi ro trong tổ chức xác định và thực hiện yêu cầu kinh doanh. Một hệ thống quản lý chất lượng trong các ngành công nghiệp dầu khí, hóa dầu và khí tự nhiên khuyến khích hơn nữa việc sử dụng các tiêu chuẩn trong ngành bằng cách cung cấp khuôn khổ để sắp xếp các yêu cầu với HMS khác.

Để biết thông tin chi tiết về các bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền Thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 8424 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn.

ISO 31000:2018 giúp sản phẩm của Long Hải chiếm lĩnh thị trường(VietQ.vn) - Công ty TNHH Long Hải đã áp dụng ISO 31000:2018 để kiểm soát rủi ro về chất lượng sản phẩm liên quan đến quá trình trồng và cung ứng các loại nấm. Từ khi áp dụng ISO 31000:2018, các sản phẩm của công ty có chất lượng tốt hơn, được người tiêu dùng tin tưởng, dần chiếm lĩnh thị trường.

 Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang