Kon Tum: Đề nghị tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho doanh nghiệp 2021

author 06:08 23/08/2021

(VietQ.vn) - Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 tỉnh Kon Tum sẽ hoàn tất hồ sơ gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, trình các cấp tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 cho một doanh nghiệp.

Sự kiện: Chào mừng GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Theo thông tin từ Sở KH&CN tỉnh Kon Tum, thực hiện Văn bản số 448/BKHCN-TĐC ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Bộ KH&CN về việc giới thiệu doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2021, Sở KH&CN tỉnh Kon Tum đã thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết để đăng ký tham gia.

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký tham gia GTCLQG năm 2021 của doanh nghiệp trong tỉnh, Sở KH&CN đã tham mưu Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1377/QĐ-TĐC ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thành lập Hội đồng Sơ tuyển GTCLQG năm 2021 tỉnh Kon Tum (đại diện Lãnh đạo Sở KH&CN là Chủ tịch Hội đồng, các chuyên gia đánh giá là các cán bộ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá và đại diện các sở, ngành có liên quan đến một số hoạt động khác của doanh nghiệp).

Tổ chuyên gia giúp Hội đồng sơ tuyển đánh giá, xem xét hồ sơ của các doanh nghiệp theo 7 tiêu chí đánh giá GTCLQG được quy định tại Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN ngày 26/12/2019 của Bộ KH&CN quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về GTCLQG.

Các thành viên của Tổ chuyên gia xem xét, đánh giá thông qua hồ sơ, đồng thời đã tổ chức đánh giá tại chỗ (đánh giá tại doanh nghiệp) để kiểm tra, đối chiếu giữa nội dung trong báo cáo với hoạt động thực tế của doanh nghiệp, từ đó chấm điểm, báo cáo kết quả để Hội đồng Sơ tuyển xem xét, quyết định.

Doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia. Ảnh: TXVN

 

Qua đánh giá, chấm điểm, Hội đồng sơ tuyển đã chọn được 01 đơn vị là Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum có số điểm trên 600 điểm, đủ điều kiện để tham gia GTCLQG năm 2021. Hội đồng Sơ tuyển sẽ hoàn tất hồ sơ gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, tặng GTCLQG  năm 2021 cho doanh nghiệp trên theo quy định.

Trước đó, Sở KH&CN Kon Tum đã có thông báo về việc tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 tới các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sở này cho biết, năm 2021, GTCLQG xét thưởng thông qua Hội đồng sơ tuyển cấp thành phố và hội đồng Quốc gia, dựa trên 07 tiêu chí gồm: Vai trò của lãnh đạo; Chiến lược hoạt động; Chính sách và định hướng vào khách hàng, thị trường; Đo lường, phân tích và quản lý tri thức; Quản lý nguồn nhân lực; Quản lý quá trình hoạt động; Kết quả hoạt động.

Hồ sơ tham dự GTCLQG gồm: Đơn đăng ký tham dự GTCLQG (theo mẫu gửi kèm thông báo); Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp; Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của giải thưởng; Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến sao y bản chính, chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan; Tài liệu chứng minh sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng sao y bản chính; Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất sao y bản chính; Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất; Tài liệu chứng minh kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất.

GTCLQG của Việt Nam nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (Global Performance Excellence Award - GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Quality Organization - APQO). GTCLQG được thiết lập, triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và các tiêu chí Giải thưởng Chất lượng của các quốc gia tiên tiến. GTCLQG được trao giải hằng năm và giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN chủ trì thực hiện.

Bảo Linh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang